Стан та динаміка міжнародних інвестицій.

Автор(и)

  • L. Kapranova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

Ключові слова:

міжнародні інвестиції, інвестиційні потоки, ТНК, попит, глобалізація, світова економіка, національна економіка, глобальні процеси

Анотація

В статті розглядається стан та динаміка міжнародних інвестицій. Досліджено динаміку міжнародних інвестицій, що надано групою Світового банку за період з 2010 року по 2014 рік, включно. Зазначено, що сучасною особливістю інвестицій є те, що маючи різне національне походження вони переплітаються та взаємодіють між собою. Вони створюють міжнародні потоки та перетворюються у світові інвестиційні ресурси, що функціонують в єдиному глобальному інвестиційному просторі. Зазначено, що основними джерелами міжнародних інвестиційних потоків є ресурси групи Світового банку та фінансова діяльність транснаціональних корпорацій. Визначено, що 147 транснаціональних корпорацій керують всією світовою економікою. Зазначено, що одним з ключових моментів є ризиковість інвестицій. До ризиків можна віднести політичні ризики, ризики що пов’язані з виникненням екологічних катастроф, некомерційні ризики. Зроблено висновок що, міжнародні інвестиційні потоки відіграють значну роль в економіках усіх країн, не є винятком і Україна. Іноземні інвестиції не тільки забезпечує мобілізацію, перетікання капіталу, але і беруть участь в організації міжнародного поділу праці через реалізацію конкурентних переваг окремих держав-учасників. Але останні роки на ринку міжнародних інвестицій спостерігається значна млявість. До основних інвестиційних джерел можна віднести діяльність групи світового банку, та діяльність транснаціональних корпорацій, які на даний час виступають як «кровоносна система» глобальної економіки.

Біографія автора

L. Kapranova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь

доцент, к.е.н.

Посилання

Палка І. М. Фінансування міжнародними інституціями інвестиційних проектів в Україні / І. М. Палка //Інноваційна економіка. - 2015. - № 4. - С. 45-48. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2015_4_8

Годовой отчет 2015. /Всемирный банк [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.worldbank.org/ru/about/annual-report.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ MIGA 2014 https://www.miga.org/documents/MIGA_AR14_Russian.pdf .

Визначено 147 корпорацій, які керують усім світом [Електроний ресурс]:// ТСН : Телерадіокомпанія «Студія 1+1». – Режим доступу: http://tsn.ua/groshi/viznacheno- 147-korporaciy-yaki-keruyut-usim-svitom.html.

Охріменко О. О. Транснаціональні корпорації у системі світових економічних відносин / О. О.Охріменко, Д. Д. Сільвестрова // Ефективна економіка [Електроний ресурс] – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2054

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті