Стан та перспективи розвитку фондового ринку в умовах фінансової нестабільності економіки України.

Автор(и)

  • M.O. Zhytar Університет державної фіскальної служби України

Ключові слова:

фондовий ринок, фінансова нестабільність, ліквідність, капіталізація, фрагментарність, лістингові компанії

Анотація

Предмет роботи – аналіз сучасного стану діяльності фондового ринку та розгляд перспектив його розвитку в умовах нестабільності економіки України. Метою статті є дослідження стану та визначення перспектив розвитку фондового ринку в умовах фінансової нестабільності економіки України. Метод і методологія проведення роботи – використані загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема порівняння, наукової абстракції, індукції та дедукції, аналізу та синтезу і тощо. Результати роботи – проведено аналіз сучасного стану діяльності фондового ринку та розглянуті перспективи його розвитку в умовах фінансової нестабільності економіки України. Обґрунтовано, що фондовий ринок є ключовим фактором мобілізації фінансово капітальних ресурсів, а також інструментом проведення інноваційної політики у державі. Виявлені нагальні проблеми, що існують на фондовому ринку України і заважають його подальшому розвитку до яких слід відносити низьку ліквідність та капіталізацію, масштабний дефіцит внутрішніх грошових ресурсів для інвестицій, низьку частку біржового сегменту ринку, недостатнє законодавче регулювання ціноутворення, обмежену кількість ліквідних та інвестиційно-привабливих фінансових інструментів, високу фрагментарність біржової та депозитарної структури, присутність значної частки російського капіталу в об’єктах інфраструктури вітчизняного фондового ринку.

Біографія автора

M.O. Zhytar, Університет державної фіскальної служби України

к.е.н., заступник директора навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи

Посилання

Самуельсон П. Економіка: підручник / П.Самуельсон. – Львів: Світ, 1996. – 493 с.

Офіційний сайт Світового банку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldbank.org.

Офіційний сайт Державної служби статистики України [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua.

Офіційний сайт Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nssmc.gov.ua.

Азаренкова Г. М. Основні тенденції розвитку фондового ринку в посткризовий період / Г.М. Азаренкова, І. В. Шкодіна // Вісник НБУ. – 2012. – № 2. – С. 3–7.

Житар М.О. Фондовий ринок та механізм його регулювання в умовах економічного розвитку країни / М.О. Житар // Економіка та право. – 2016. - № 2 (44).

Житар М. О. Аналіз ліквідності фондового ринку України / М. О. Житар // Фінансування інноваційного розвитку України : стан, проблеми та перспективи : матер. Міжн. наук.-практ. конф. (7 лист. 2013 р., м. Київ). – К. : КНЕУ, 2013. – С. 151 – 153.

Arestis Ph. Financial Development and Economic Growth: the Role of Stock Markets / Ph. Arestis, P. Demetriades, K. Luintel // Journal of Money, Credit and Banking. 2001, V. 33. № 1. P. 16–41.

Durham B. The Effects of Stock Market Development on Growth and Private Investment in Lower Income Countries / B. Durham // Emerging Markets Review. 2002, V. 3. P. 211–232.

Levine R. Stock Markets, Banks, and Economic Growth / R. Levine, S.Zervos // American Economic Review. – 1998. – Vol. 88 (3). – P.537–558.

Miller M. Financial Markets and Economic Growth / M. Miller // Journal of Applied Corporate Finance. 1998. – Vol. 11(3). P.14.

Rousseau P. Equity Markets and Growth: Cross-Country Evidence on Timing and Outcomes / P. Rousseau, P. Wachtel // Journal of Banking and Finance. 2000, V. 24. P. 1933– 1957.

Wurgler J. Financial Markets and the Allocation Capital / J. Wurgler // The Journal of Finance. 2000, V. 58. P. 187–214.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті