Інноваційний механізм забезпечення безпеки вітчизняного ринку праці.

Автор(и)

  • O.A. Hetman ННІ «Фінансова академія» Університету митної справи та фінансів

Ключові слова:

ринок праці, безпека ринку праці, особистісна безпека, безпека робочих місць, безпека зайнятості, демографічна безпека, соціальна безпека, індекс безпеки ринку праці

Анотація

В статі розглянуто ключові проблеми побудови ефективного механізму забезпечення безпеки вітчизняного ринку праці. Проаналізовано фактори, які утворюють небезпечні загрози зайнятості на ринку праці. Метою нашої статті є створення моделі забезпечення безпеки ринку праці в Україні. Автором було детально проаналізовано чинні теоретико-методологічні основи побудови механізму соціальної безпеки в країнах ЄС та Україні. Охарактеризовано чинні наукові підходи до розкриття змісту «безпека ринку праці». Наведена авторська інтерпретація цієї концепції і структурно-елементний склад інноваційного механізму безпеки ринку праці в Україні, який має включати чотири підсистеми: підсистему забезпечення особистісної безпеки, підсистему забезпечення безпеки робочих місць, підсистему забезпечення безпеки зайнятості та підсистему забезпечення демографічної безпеки. Доведено, що всі вказані підсистеми у викладеній ієрархії утворюють підґрунтя для забезпечення соціальної безпеки. В дослідженні представлено результати розрахунку індексу безпеки ринку праці в регіонах України за авторською методикою. Надана оцінка поточній ситуації і окреслені перспективи подальшого удосконалення механізму забезпечення безпеки вітчизняного ринку праці.

Біографія автора

O.A. Hetman, ННІ «Фінансова академія» Університету митної справи та фінансів

PhD in Ec.Sc., к.е.н., доцент, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці

Посилання

Kugler A.D. (2004), The Effect of Job Security Regulations on Labor Market Flexibility: Evidence from the Colombian Labor Market Reform, Edited by J. Heckman and C. Pagés, University of Chicago Press, U.S., 47 p., available at: http://www.nber.org/chapters/ c10070.pdf.

Labor Market Security Index (2015), available at: http://www.ilo.org/dyn/sesame/ SESHELP.NoteLMSI.

Getman O.O. (2016), Economic and labor market security under aspects of interpretation in different languages, Journal Association 1901 “SEPIKE”, Edition 12, pp. 6-11.

Kolenda N.V. (2013), The social safety of population and its key components, Modern directions of theoretical and applied researches 2013, Materials of the conference SWorld, 19-30, March, available at: http://www.sworld.com.ua/konfer30/776.pdf.

Paseka S.R. (2011), Social security as a condition of key business entities, Visnyk Khmelnyts'kogo natsional'nogo universytetu: Ekonomichni nauky, Vol. 6, Part 1, available at: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/pdf/ekon/2011_6_1/213-216.pdf.

On approval of Guidelines for the calculation of economic security of Ukraine, (2013), Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine, October, 29, 2013, No. 1277, available at: http://www.me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=Metodichni Rekomendatsii.

Keller, B. (2014), Arbeitsmarkt, Gabler Wirtschaftslexikon: Das Wissen der Experten, available at: http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/arbeitsmarkt.html.

World Social Protection Report 2014/15 (2015), Building economic recovery, inclusive development and social justice, International Labor Office, ILO, Geneva, Swiss, 634p., available at: http://www.ilo.org/gimi/gess/ShowTheme.do?tid=3985.

The strategy of the International Labor Organization (2012), Social security for all: building social protection floors and comprehensive social security systems, International Labor Office, Social Security Department, ILO, Geneva, Swiss, 88 p., available at: http://www.ilo. org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---soc_sec/documents/publication/wcms_secsoc_341 88.pdf.

Getman O.O. (2015), Projecting of the regional demographic development in ensuring its social security, Visnyk AMSU. Seria “Economy”, No. 2(54), pp. 43-56.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті