Аналіз індикаторів оцінки фінансової конкурентоспроможності регіонів України.

Автор(и)

  • D.O. Hetman ННІ «Фінансова академія» Університету митної справи та фінансів

Ключові слова:

індекс фінансового розвитку, державна регіональна політика, фінансова статистика, рейтингова оцінка регіонів, інвестиційна привабливість регіонів, регіональні відмінності у веденні бізнесу, Інвестиційний атлас України

Анотація

Предметом дослідження є доступність і глибина статистичних фінансових показників. Мета статті – аналіз джерел регіональної фінансової статистики, як глобальних, так і вітчизняних, для оцінки можливостей побудови Індексу фінансової конкурентоспроможності. В статті використані описовий метод – для розкриття наявної інформації по кожному статистичному показнику глобальної або вітчизняної бази, метод узагальнень і табличний метод – для демонстрації переліку статистичних показників. Результатом роботи є добір найбільш вірогідних статистичних фінансових показників регіонів для розрахунку Індексу фінансової конкурентоспроможності. Сфера застосування результатів дослідження – регіональна фінансова статистика та Індекси розвитку територій. В статті наведено перелік найновіших показників фінансового розвитку з баз даних МВФ та Світового банку. Розглянуті аналітичні огляди державної регіональної політики для оцінки адекватності статистичної фінансової інформації на рівні регіону. Перевірені бази даних Держкомстату та НБУ щодо наявності фінансових даних в регіональному розрізі. Оцінені чинні підходи Мінрегіону та Мінекономрозвитку щодо рейтингової оцінки фінансового сектору регіонів України. Зроблено акцент на важливості використання показника прямих іноземних інвестицій при характеристиці фінансового стану регіонів. Здійснено відбір регіональних статистичних показників вітчизняної статистики для майбутніх розрахунків.

Біографія автора

D.O. Hetman, ННІ «Фінансова академія» Університету митної справи та фінансів

аспірант кафедри фінансів

Посилання

Питання функціонування та вдосконалення інфраструктури фондового ринку України: Інформаційно-аналітичні матеріали / За ред. О.І. Кірєєва, М.М. Шаповалової, Н.І. Гребеник. – К.: Центр наукових досліджень НБУ, 2005. – 132 с.

Калачова Г. Кому і скільки винна держава Україна / Г. Калачова, С. Аббасова // Економічна правда [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу: http://www.epravda. com.ua/cdn/cd1/2016/03/mvf.

Svirydzenka, K. Introducing a New Broad-based Index of Financial Development: IMF Working Paper: WP/16/5/ Washington, 2016. – 42 p.

The World Bank DataBank, Washington, D.C., 2016 [Electronic resources] / Access to the resource: databank.worldbank.org/data/home.aspx.

Постанова КМУ «Про затвердження Положення про Державну службу статистики України», Київ: Офіційний портал Верховної Ради України, 1994-2016 [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу: zakon3.rada.gov.ua/laws/show/481-2014- %D0%BF.

Постанова Правління НБУ «Про затвердження Правил організації статистичної звітності, що подається до Національного банку України», Київ: Офіційний портал Верховної Ради України, 1994-2016 [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу: zakon4. rada.gov.ua/laws/show/v0129500-16/page.

OECD Statistics, Paris: OECD, 2016 [Electronic resources] / Access to the resource: stats.oecd.org.

Ukraine: Economic Stabilization Signs Emerging, But Delay in Reforms Will Undermine Recovery and Adversely Affect the Population, Washington, D.C., 2016 [Electronic resources] / Access to the resource: worldbank.org/en/news/pressrelease/2016/04/01/ ukarine-economic-update-spring-2016.

Закон України «Про інститути спільного інвестування», Київ: Офіційний портал Верховної Ради України, 1994-2016 [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу: zakon5.rada.gov.ua/laws/show/5080-17.

Звіт про діяльність Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг за 2014 рік. – Київ: 2015. – 52 с.

Інформація про стан і розвиток страхового ринку України, Київ: Офіційний портал Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, 2016 [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу: nfp.gov.ua/content/informa ciya-pro-stan-i-rozvitok.html.

Статистика страхового рынка Украины, Киев: Официальный сайт журнала Фориншурер, 2004-2016 [Электронный ресурс] / Доступ к ресурсу: http://forinsurer.com/stat.

International Insurance Fact Book 2015, New York: Insurance Information Institute, 2015. – 110 p.

Bank's Net Interest Margin for Ukraine, Federal Reserve Bank of St. Louis, St. Louis, US, 2016 [Electronic resources] / Access to the resource: research.stlouisfed.org/fred2/ series/DDEI01UAA156NWDB.

Bank's Non-Interest Income to Total Income for Ukraine, Federal Reserve Bank of St. Louis, St. Louis, US, 2016 [Electronic resources] / Access to the resource: research.stlouisfed. org/fred2/series/DDEI03UAA156NWDB.

Stock Market Capitalization to GDP for Ukraine, Federal Reserve Bank of St. Louis, St. Louis, US, 2016 [Electronic resources] / Access to the resource: research.stlouisfed. org/fred2/series/DDDM01UAA156NWDB.

Річний звіт НКЦПФР за 2014 рік «Ринок цінних паперів. Європейський вибір: нові можливості та зростання» [Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку України]. – Київ, 2015. – 102 с.

Little Data Book on Financial Development 15/16, The World Bank, Washington, US, 2015. – 224 p.

Little Data Book on Financial Development, The World Bank, Washington, US, 2016 [Electronic resource] / Access to the resource: worldbank.org/en/publication/gfdr/data/ little-data-book-on-financial-development.

Аналіз галузевих програм і проектів: Аналітичний документ [Німецьке товариство міжнародного співробітництва, GFA Consulting Group, Асоціація агенцій регіонального розвитку України. – Europe Aid/132810/C/SER/UA, 2015. – 34 с.

Звіт Рахункової палати України за 2014 рік [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16747166/zvit_2014.pdf.

Регіональний розвиток та державна регіональна політика в Україні: стан і перспективи змін у контексті глобальних викликів та європейських стандартів політики: Аналітичний звіт [Проект ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні»]. – Київ, 341 с.

Проект ЄС допомагає Мінрегіону створити статистичну базу європейського зразка. – Київ: Офіційний портал Проекту ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні», 2016. [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу: surdp.eu/news/EU-project-helps-Minregion-statistical-database.

Доступ до донорських та інвестиційних ресурсів в галузі регіонального розвитку [Німецьке товариство міжнародного співробітництва, GFA Consulting Group, Асоціація агенцій регіонального розвитку України. – EuropeAid/132810/C/SER/UA, 2015. – 93 с.

Рейтингова оцінка регіонів, Київ: Офіційний портал Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2015 [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу: old.minregion.gov.ua/regionaldev/monitoring-regionalnogo-rozvitku-574811/monitoring-socialno-ekonomichnogo-rozvitkuregioniv-45007/ reytingova-ocinka-regioniv-5346.

Соціально-економічний розвиток регіонів, Київ: Офіційний портал Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, 2016 [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу: me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&tag=SotsialnoekonomichniiRozvitokRegio niv.

Burakovsky, І. Investment Attractiveness Index of Ukraine's regions in 2014, Kyiv: Institute for Economic Research and Policy Consulting, 2014. – 17 p.

Kirchner, R., Kravchuk, V., Ries, Ju. Foreign Direct Investment in Ukraine: Past, Present and Future: Policy Paper Series, Berlin/Kyiv: German Advisory Group, Institute for Economic Research and Policy Consulting, 2015. – 18 p.

Segura, Ed. Regional Differences in Doing Business In Ukraine, Sigma Bleyzer, 2013. – 10 p.

Гетьман Д.О. Аналіз методичних підходів до оцінки фінансової конкурентоспроможності / Д.О. Гетьман // Економічний вісник університету, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – №29/2. – 2016. – 608 с.

Інвестиційний атлас України 2013 [Департамент інвестиційної політики та регіонального розвитку, Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України]. – Київ: 2013. – 67 с.

Інвестиційний атлас України 2014 [Департамент інвестиційної політики та регіонального розвитку, Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України]. – Київ: 2014. – 67 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті