Екологічні аспекти економічного ефекту реалізації енергозберігаючих заходів в сучасній Україні.

Автор(и)

  • L.L. Hevlych Донецький національний університет
  • I.G. Hevlych Донецький національний університет

Ключові слова:

екологія, економічний ефект, енергозберігаючі заходи, опалювальні пристрої, забруднення, чисельне моделювання

Анотація

З урахуванням енергодефіцитності та енергоємності вітчизняної економіки, важкого економічного становища країни та політичного фактору вибір на користь відновлюваних джерел енергії є неминучим, що робить дослідження економічного та екологічного ефекту заходів реалізації стратегії енергозбереження в сучасних умовах господарювання важливим теоретичним та практичним завданням. Різні аспекти розвитку енергозбереження в Україні розглядалися у численних роботах вітчизняних вчених, але аналіз екологічного ефекту переходу з газу на тверде паливо в рамках промислового та побутового використання залишився поза межами розгляду, що робить дане дослідження актуальним. Метою дослідження є ідентифікація загроз, що виникають у зв’язку із загальнонаціональною тенденцією переходу опалювальних пристроїв з газу на тверде паливо в межах як суб’єктів господарювання, так і домогосподарств. У роботі досліджені пріоритети Енергетичної стратегії України на період до 2030 р., стимули, що використовуються державою у її рамках, втілені заходи та їх найближчі перспективи. Зроблений висновок щодо відсутності реальних досліджень економічної та екологічної доцільності заміни газу твердим паливом в межах приватних домогосподарств та суб’єктів господарювання промислового сектору. На основі узагальнення інструментальних вимірів ряду дослідників та додаткових даних констатовано, що заміщення газу твердим біопаливом супроводжується збільшенням навантаження на оточуюче середовище і підвищенням його токсичності для людини. Акцентовано увагу, що наразі в країні не встановлені нормативи концентрацій забруднюючих речовин у викидах та не ведеться моніторинг щодо автономних поквартирних систем опалення, дахових, вбудованих та прибудованих котелень малої потужності, що може призвести до погіршення екологічної ситуації. В рамках ідентифікованої проблеми запропоновано використання методики чисельного моделювання для прогнозування розсіювання забруднень, апробованої в умовах використання теплогенераторів малої потужності в межах багатоповерхової житлової забудови. За результатами дослідження сформульовані висновки, намічені перспективи подальших досліджень.

Біографії авторів

L.L. Hevlych, Донецький національний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

I.G. Hevlych, Донецький національний університет

к.т.н., доцент, доцент кафедри економічної кібернетики

Посилання

Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року: розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 р. № 902-р [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/902-2014-р.

Варламов Г. Б. Теплоенергетичні установки та екологічні аспекти виробництва енергії: підручник / Г. Б. Варламов, Г. М. Любчик, В. А. Маляренко. – Київ: ІВЦ «Видавництво Політехніка», 2003. – 232 с.

Ткаченко C. Й. Екологічні аспекти виробництва енергії / C. Й. Ткаченко, Л. А. Боднар. – Вінниця: ВНТУ, 2014.– 80 с.

Мельничук М. Зелена енергія в Україні / М. Мельничук, В. Дубровін // Агросек- тор. – 2007. – № 2. – С. 12–13.

Середа Л. П. Техніко-економічні перспективи використання твердопаливних компонентів в теплогенераторних установках / Л. П. Середа, М. В. Зінєв // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. - 2012. - Випуск № 10. - Том 1 (58). – С. 107 – 112.

Третякова Л. Д. Енергозберігаючі системи опалення виробничих приміщень / Л. Д. Третякова, Т. Є. Луц // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2013. - № 6. - С. 262-268.

Енергетична стратегія України на період до 2030 р.: розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 р. № 1071. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/n0002120-13.

Деякі питання забезпечення населення, підприємств, установ та організацій природним газом до кінця опалювального сезону 2014/15 року: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 р. № 296. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/296-2014-п.

Про стимулювання заміщення природного газу у сфері теплопостачання: Постанова Кабінету Міністрів України від 09.07.2014 р. № 2936. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/293-2014-п.

Деякі питання соціально-економічного розвитку окремих територій у 2014 році: Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2014 р. № 369. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/369-2014-п.

Заходи, які здійсненні Урядом у сфері енергоефективності та енергозбереження, наступні ініціативи на перспективу. [Електронний ресурс] — Режим доступу: www.kmu.gov.ua/document/247623187/Energo.pdf.

Громадяни зацікавлені у пільговому кредитуванні заходів із енергозбереження. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/1862846-gromadyani_zatsikavleni_u_pilgovomu _kredituvanni_zahodiv_z_energozberegennya___ryadoviy_kontaktniy_tsentr_2073470.html.

Програма заміни газових котлів у всіх бюджетних установах Ужгородського району на альтернативні види палива на 2014-2016 рр.: розпорядження т.в.о. голови державної адміністрації від 04.11.2014 р. № 320. [Електронний ресурс] — Режим доступу: uzh-rada.zaua.com/fa/files/172gazkotelprog.doc.

Звіт по технічних та екологічних аспектах пілотного проекту з використання біомаси (соломи) для пілотної біокотельні. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://myrgorod.pl.ua/files/images/Madem/4.pdf.

Економічне обґрунтування доцільності переходу на опалення твердим біопаливом. Гармонізація українських стандартів та стандартів ЄС: посібник [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.tpp.ks.ua/images/download/2014.

Парасочка C. Екологічні аспекти використання твердого біопалива для потреб теплопостачання / C. Парасочка, В.Хрящевський. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://www.tecom.com.ua/development.html.

Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 Мвт: нНаказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.10.2008 р. № 541. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1110-08.

Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин у атмосферне повітря із котелень, що працюють на лушпинні соняшника: наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 13.10. 2009 р. № 540. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1023-09.

Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел: наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 р. № 309. [Електронний ресурс] — Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z0912-06.

Гевлич И.Г. Численное моделирование рассеивания загрязнений в приземном слое многоэтажной настройки / И. Г. Гевлич, О. Н. Копычко // Современное промышленное и гражданское строительство. – 2011. - № 1. – С. 59-64.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті