Удосконалення управління залученими депозитними ресурсами банку.

Автор(и)

  • N. I. Volkova Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

Ключові слова:

ресурсна база, депозитна політика, депозитний портфель, дохідність, ризик депозитного портфелю, інноваційні інструменти, управління депозитним портфелем, логістичний підхід

Анотація

У статті проведено оцінювання діяльності банків щодо формування депозитних ресурсів. Здійснено аналіз динаміки та структури депозитних портфелів банків України за період з 2012 по 2015 роки. Визначено, що основною метою депозитної політики банківських установ є залучення більшого об'єму грошових коштів за найменшою ціною. Виокремлено переваги та недоліки окремих видів банківських депозитів. Обґрунтовано необхідність створення нових видів депозитів, які були б цікавими для клієнтів і вигідними для банків. Доведено, що впровадження новітніх інструментів запозичення депозитних ресурсів дозволить не лише зменшити сукупний банківський ризик, але й підтримати фінансову стійкість та надійність банку. Зроблено висновок, що запровадження та розширення інноваційних банківських послуг в процесі реалізації депозитної політики має поєднуватись із постійним вдосконаленням традиційних напрямів обслуговування клієнтів. Запропоновано впровадження логістичної схеми управління депозитними ресурсами в процесі реалізації заходів щодо системи стимулювання залучення коштів клієнтів. Зазначено, що вихід на новий рівень здійснення банківської діяльності можливий лише за умови сталого розвитку депозитної бази. Розроблено заходи щодо попередження і зниження депозитних ризиків, удосконалення механізму залучення депозитних ресурсів.

Біографія автора

N. I. Volkova, Полтавський національний технічний університет ім. Юрія Кондратюка

к.е.н., доцент кафедри фінансів і банківської справи

Посилання

Батракова Л. Г. Складові елементи ефективної ресурсної політики комерційного банку / Л. Г. Батракова // Регіональна економіка – 2009. – №3 – с. 115- 122.

Версаль Н.І. Особливості формування депозитних ресурсів банками України / Н.І. Версаль // Фінанси України. – 2009. – №12. – С. 89-95.

Волосович С. Підходи до оцінки системи страхування депозитів / С. Волосович // Вісник Національного банку України. – 2012. – №8 – С. 19-23.

Волошин М. Довгострокове повернення депозитів фізичних осіб у банку / М. Волошин // Вісник Національного банку України – 2012. – №12. – С. 28-33.

Лавров Р. В. Депозитна політика банку в сучасних умовах сьогодення / Р.В. Лавров // Науковий вісник ЧДІЕУ. — 2010. — № 4 (8) [Електронний ресурс]. — Доступ до ресурсу: http: // www.nvisnik.geci.cn.ua/pdf/.../182-187. pdf. 5.

Моренко О.В. К вопросу об определении состава привлеченных ресурсов банков второго уровня / О.В. Моренко // Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – №13. – с. 92 – 96.

Олексенко М. В. Депозитна політика комерційних банків України на сучасному етапі / М. В. Олексенко // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – №4 (16). – с. 166-169.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс] – Доступ до ресурсу: http: // www.bank.gov.ua

Аналітичний огляд банків України [Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу: http://bankorgafo.com/ubqrdf

Дані фінансової звітності банків України за станом на 01.10.2015 [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=64097].

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті