Методичні аспекти управління ризиком кредитного портфеля банку.

Автор(и)

  • V.V. Volkova Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

Ключові слова:

банк, диверсифікація, кредитний портфель, ризик, якість

Анотація

Метою статті є дослідження питань підвищення якості кредитного портфеля банків та управління ризиком його кредитного портфеля зокрема. У статті обґрунтовані причини погіршення якості кредитного портфеля банків України. Запропоновано авторське тлумачення поняття кредитного портфеля банку. Визначені найголовніші проблеми банківської системи України на сучасному етапі розвитку. Зокрема, відплив залучених коштів, у першу чергу вкладів населення; відповідне скорочення активів, а саме наданих кредитів; погіршення якості кредитного портфеля; зростання обсягів витрат на формування страхових резервів, у першу чергу під кредитні операції; збитковість значної кількості банків і банківського сектору в цілому; зниження рівня капіталізації банківської системи; посилення залежності банківських установ від коливань валютних курсів; збереження диспропорцій у структурі активів, залучених коштів, капіталу значної кількості банків. Проведено критичний огляд деяких точок зору на проблему управління ризиком кредитного портфеля банку. Обґрунтовані ключові принципи управління кредитним портфелем банку. Проаналізовано кредитний портфель сучасного комерційного банку, внаслідок чого виявлено високий рівень ризикованості кредитного портфеля Отримала подальший розвиток запропонована система управління ризиком кредитного портфеля банку.

Біографія автора

V.V. Volkova, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка

к.е.н., доцент кафедри фінансів і банківської справи

Посилання

Гладких Д. Ризики і загрози банківській безпеці України за підсумками 2014 року / Д. Гладких // Вісник Національного банку України. – 2015. - № 4. – с. 14-23.

Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу http: // www.bank.gov.ua

Сучасний стан банківського кредитування в Україні та його основні проблеми [Електронний ресурс] / Доступ до ресурсу http: // mylektsii.ru /1-44308.html

Лаврушин О.И. Банковское дело: современная система кредитования: учебное пособие / Под ред. проф. О.И. Лаврушина. – М.: КНОРУС, 2005. – 256с.

Жукова Н.К. Сучасний та проблеми управління кредитним портфелем комерційних банків / Н.К. Жукова, Н.В. Зражевська // Економічний часопис – XXl.- 2013.- №1.- с.70-72.

Стешенко О.Д. Управління кредитним ризиком комерційного банку // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013.- №42. - с. 327-330.

Грушко В. Оптимізація структури кредитного портфеля комерційного банку // Вісник національного банку України. – 2014.- №2.- с.28-32.

Управління ризиками кредитних портфелів [Електронний ресурс] / http://ukrefs.com.ua/print:page,1,2789-Upravlenie-riskami-kreditnyh-portfeleiy.html

Петров Д.А. Кредитный риск-менеджмент как инструмент борьбы с возникновением проблемной задолженности / Д.А. Петров // Банковское кредитование.- 2008.- №6.

Рудакова К.В. Разработка модели оптимизации кредитной политики банка / К.В. Рудакова // Новые горизонты менеджмента.- 2007.- №2.- С.52-55.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті