Механізм впровадження корпоративної соціальної відповідальності на підприємствах України.

Автор(и)

  • I. Akhnovskaya Донецький національний університет
  • O. Lepikhova Донецький національний університет

Ключові слова:

корпоративна соціальна відповідальність, механізм і система, середа підприємства, стратегічний розвиток

Анотація

Статтю присвячено проблемі становлення та розвитку корпоративної соціальної відповідальності в Україні на сучасному етапі. Актуальність роботи полягає в тому, що питання впровадження КСВ все частіше піднімається підприємцями, і якщо в західноєвропейських країнах це дуже популярний інструмент стратегічного розвитку підприємства, то в Україні поняття КСВ з'явилось досить недавно. У статті зроблено акцент на те, що корпоративна соціальна відповідальність є абсолютно новим альтернативним важелем стратегічного управління, який може допомогти підприємству підвищити свою конкурентоспроможність, покращити власний імідж, привернути увагу цільової аудиторії і збільшити свою частку ринку. Обґрунтовано, що рівень розвитку КСВ в Україні досить низький і підвищується повільним темпом в порівнянні з закордонним досвідом, тільки найуспішніші українські компанії вважають КСВ частиною свого стратегічного управління. Багато в чому це пов'язано з неактивною політикою держави в сфері залучення підприємців до впровадження КСВ, а також з браком інформації про приклади впровадження КСВ на українських підприємствах. У зв'язку з цим поставлено завдання провести аналіз розвитку КСВ в Україні, визначити механізм КСВ. В ході роботи здійснюється аналіз поняття КСВ, досліджене її внутрішнє і зовнішнє середовище, виявлено основні мотиви підприємців, за якими вони вводять КСВ в систему управління підприємством. Були виділені найбільш успішні проекти КСВ таких українських компаній: «ДТЕК», «Київстар», «Оболнь», «1+1 медіа». Дані приклади були розділені за трьома основними напрямками корпоративної соціальної відповідальності: екологія, соціальна діяльність і персонал та охорона праці. Також корпоративна соціальна відповідальність розглянута як цілісний механізм, що складається з принципів, функцій, основних цілей та методів оцінки.

Біографії авторів

I. Akhnovskaya, Донецький національний університет

к.е.н. доцент кафедри «Економіка підприємства»

O. Lepikhova, Донецький національний університет

студентка спеціальності «Економіка підприємства»

Посилання

Корф Е. Н. Корпоративное волонтерство. Опыт российских и международных компаний / Е. Н. Корф. // Москва. – 2014. – c.7-8..

The World Business Council for Sustainable Development [Electronic Resources] / Access to the resource: http://www.wbcsd.org/

Что такое СОБ (КСО)? [Електронний ресурс] // Устойчивый бизнес. – 2008. – Режим доступа: http://csrjournal.com/188-chto-takoe-sob-kso.html

Гончаров С. Ф. Корпоративная социальная ответственность в системе социально-экономических отношений / С. Ф. Гончаров. // «Российское предпринимательство». – 2006. – №11. - с. 108–110.

Волгин, Н. Гармония противоречий: труд, капитал, государство. Глобализация и социальные факторы // «Социальное партнерство». - 2006. - № 1(28). - С 28-30.

Доклад о социальных инвестициях в России — 2014: к созданию ценности для бизнеса и общества / Ю. Е. Благов (и др.); под общ. ред. Ю. Е. Благова, И. С. Соболева. СПб.: Авторская творческая мастерская (АТМ Книга), 2014. — с 23-24.

Осваиваем КСО: просто о сложном / Ростислав Куринько – К.: Издательство «Журнал «Радуга», 2011. – 204 с.

Устойчивое развитие и корпоративная социальная ответственность [Електронний ресурс] // Официальный сайт компании «ДТЭК» – Режим доступу: http://www.dtek.com/ru/corporate-social-responsibility#.V0qyeTWLTIU.

Соціальна відповідальність [Електронний ресурс] // Офіційний сайт компании "Київстар" – Режим доступу: http://www.kyivstar.ua/dp-267/about/responsibility/.

Социальная отчетность [Електронний ресурс] // Официальный сайт компании "Оболонь" – Режим доступу: http://www.obolon.ua/rus/corporate-responsibility/socialreporting/.

Соціальна відповідальність 1+1 медіа [Електронний ресурс] // Офіційна сторінка компанії "1+1 медіа" – Режим доступу: http://media.1plus1.ua/ua/group/soc.

Доклад о социальных инвестициях в России — 2014: к созданию ценности для бизнеса и общества / Ю. Е. Благов (и др.); под общ. ред. Ю. Е. Благова, И. С. Соболева. СПб.: Авторская творческая мастерская (АТМ Книга), 2014. — 23-30.

Принципы корпоративной социальной ответственности. [Електронний ресурс] // Устойчивый бизнес. – Режим доступа: http://csrjournal.com/1446-principykorporativnojj-socialnojj-otvetstvennosti.html

Жойдик А.П. Методы оценки корпоративной социальной ответственности бизнеса // Российское предпринимательство. — 2013. — № 6 (228). — c. 94-98.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті