Методологічний підхід до оцінки поточної фінансової стійкості закладів вищої освіти

Автор(и)

  • Л. В. Юрчишена Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.4.11

Ключові слова:

фінансова стійкість; ЗВО; університет; доходи університету; контингент; індикатори; методика оцінки фінансової стійкості; інформаційне забезпечення

Анотація

Досліджено методологічні підходи до оцінки фінансової стійкості університетів в міжнародній науковій спільноті, запропоновано алгоритм оцінки поточної фінансової стійкості закладів вищої освіти (ЗВО), що включає мету оцінки, вибір виду оцінки, формування інформаційного забезпечення із визначенням наявних джерел інформації, систему індикаторів/показників аналізу поточної фінансової стійкості ЗВО, їх аналіз та візуалізацію даних, оцінку рівня фінансової стійкості ЗВО та прийняття управлінських рішень. Охарактеризовано запропоновані групи показників поточної фінансової стійкості університетів. Визначено методику розрахунку групи динамічних показників доходів університету, запропоновано рекомендовані значення для кожного показника. Здійснено практичну апробацію динамічних показників доходів університету із застосуванням панельного підходу із двовимірним масивом даних: вибірка із 35 економічних, політехнічних, класичних, педагогічних та інших типів ЗВО та часового періоду. Представлено результати за допомогою інструментів візуалізації, що дає можливість робити загальні висновки щодо поточної фінансової стійкості університетів та ймовірності виникнення ризику її порушення.

Біографія автора

Л. В. Юрчишена , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів і банківської справи

Посилання

Di Carlo F., Modugno G., Agasisti T., Catalano G. Changing the Accounting System to Foster Universities’ Financial Sustainability: First Evidence from Italy. Sustainability. 2019. № 11(21):6151. doi: 10.3390/su11216151

Garland M. How vulnerable are you? Assessing the financial health of England’s universities. Perspectives. 2020. № 24(2),. Pp. 43–52. doi: 10.1080/13603108.2019.1689374.

Jaafar J.A., Latiff A.R.A., Daud Z.M. et al. Does Revenue Diversification Strategy Affect the Financial Sustainability of Malaysian Public Universities? A Panel Data Analysis. High Educ Policy. 2021. doi:10.1057/s41307-021-00247-9.

Chikoto GL., Ling Q., Neely DG. The adoption and use of the Hirschman–Herfindahl Index in nonprofit research: does revenue diversification measurement matter? VOLUNTAS. 2016. № 27(3):1425–1447. doi: 10.1007/s11266-015-9562-6.

Ovchinnikova O., Kokuytseva T., Butrova E. Financial Stability of University as Factor Improving the Competitive Ability of the National Economy. Proceeding of the International Science and Technology Conference" FarEastСon 2021". Springer, Singapore. 2022.

Kuzmina J. Financial sustainability of higher education institutions. Society. Integration. Education Proceedings of the International Scientific Conference. 2021. Vol. VI, May 28th-29th. Pp. 324-335.

Almagtomea A., Shakerb, A. Al-Fatlawic Q., Bekheetd H. The integration between financial sustainability andaccountability in higher education institutions: an exploratorycase study. Integration. 2019. No. 8 (2), 202-221.

Alshubiri F. N. Analysis of financial sustainability indicators of higher education institutions on foreign direct investment: Empirical evidence in OECD countries. International Journal of Sustainability in Higher Education. 2021. Vol. 22 No. 1, pp. 77-99. doi: 10.1108/IJSHE-10-2019-0306.

Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk.

Laktionova O., Yurchyshena L., Matviychuk V. Income and financial stability of university: sectoral aproach. Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2021. 35 (40). С. 204-2015.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової звітності». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0095-11#Text

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Номер

Розділ

Статті