Інклюзивний регіональний розвиток ринку праці України в умовах трудоресурсної волатильності – післявоєнний підхід

Автор(и)

  • С.О. Міщенко ДВНЗ «Приазовський державно технічний університет»
  • Л.Г. Капранова ДВНЗ «Приазовський державно технічний університет»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.4.8

Ключові слова:

регіональний ринок праці; трудоресурсна волатильність; геодемографічні процеси; концепт інклюзивного розвитку

Анотація

Статтю присвячено дослідженню проявів трудоресурсної волотильності ринку праці України, на прикладі її східних регіонів (Донецької, Луганської, Запорізької областей) окреслено тенденцію вихідного (демографічного) індикатору загострення ситуації на ринку праці у післявоєнний час. Запропоновано організаційно-економічну модель регулювання ринку праці регіонів умовах трудоресурсної волатильності у післявоєнний підхід, що ґрунтується на принципах інклюзивного розвитку регіонів.
Підкреслено, що регіональний розвиток ринку праці, як територіально-просторова цілісність, стає домінуючим фактором розвитку національного ринку праці України в умовах трудоресурсної волатильності, оскільки визначає сукупність соціальних та економічних явищ, що обумовлюють регіональний розвиток економіки.
Зроблено висновок, що в умовах трудоресурсної волатильності ринку праці України ефективне післявоєнне регулювання ринку праці є можливим за умов побудови концепту інклюзивного розвитку регіонів, що передбачає детальне прогнозне ресурсне обґрунтування, що підґрунтям для запровадження структурних реформ промислової економіки і перехід до нової моделі її зростання з індикаторами розвитку людського капіталу.

Біографії авторів

С.О. Міщенко , ДВНЗ «Приазовський державно технічний університет»

кандидат економічних наук, старший викладач

Л.Г. Капранова , ДВНЗ «Приазовський державно технічний університет»

кандидат економічних наук, доцент

Посилання

Грішнова О. А. Людський капітал: Формування в системі освіти і професійної підготовки. - К.: Т во "Знання", КОО, 2001. 254 с.

Калініна С.П., Міщенко С.О., Кушнаренко О.П., Савченко Е.О. Регулювання ринку праці промислового регіону в умовах трудоресурсної волатильності: концептуальний дискурс. Вінниця: ТВОРИ, 2022. 208 с.

Клименко А.О. Економічний механізм ефективного використання трудового потенціалу: сутність та основні функції. Формування ринкових відносин в Україні. 2000. Вип. 9. С. 144—148.

Ришняк Н. М. Теоретичний аналіз ринку праці як складової економічної системи. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. 2013. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2013_2_69 (дата звернення: 25.06.2020).

Державна служба статистики України. URL: http://ukrstat.gov.ua.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Номер

Розділ

Статті