Розширення можливостей для регіонального розвитку України через запровадження інструментів смарт-економіки та інформаційної економіки

Автор(и)

  • П.Г. Мартінович Черкаський державний технологічний університет
  • А.О. Бакалінська Черкаський державний технологічний університет
  • А.В. Білик Черкаський державний технологічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.4.7

Ключові слова:

Україна; регіональний розвиток; смарт-економіка; інформаційна економіка

Анотація

В статті доведено необхідність та важливість інтенсифікації регіонального розвитку для повоєнного відновлення України. Обґрунтовано, що за сучасних умов раціонально здійснити проголошені плани регіонального розвитку можливо виключно на підґрунті посилення інноваційно-інформаційної та інтелектуальної складових регіональної економіки. Визначено ключові важелі підвищення на регіональному рівні можливостей побудови смарт-економіки та інформаційної економіки. Першим важелем визначено збереження та подальше нагромадження обсягів людського капіталу. Другим важелем встановлено підвищення якості та прогресивності всіх видів освіти, орієнтація освітніх програм на потреби ринку праці. Третім важелем обрано розвиток наукової сфери з орієнтацією на провідні світові напрями наукової діяльності. Четвертим важелем виступає широке застосування у виробничій діяльності суб'єктами господарювання інформаційно-комунікаційних технологій, запровадження процедур аналізу BigData. П’ятим важелем визначено масштабну трансформацію всіх технологічних процесів та процедур комерційного характеру із використанням інновацій та новітніх управлінських рішень.

Біографії авторів

П.Г. Мартінович , Черкаський державний технологічний університет

здобувач ступеня доктора філософії

А.О. Бакалінська , Черкаський державний технологічний університет

здобувач ступеня доктора філософії

А.В. Білик , Черкаський державний технологічний університет

здобувач ступеня доктора філософії

Посилання

Захарова О.В., Федоренко Н.А., Деньга Л.М. Потенціал Черкаського регіону у запровадженні технологій смарт-спеціалізації. Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Черкаси, 2021. Вип. 60. С. 30-40.

Зінов’єва О.В. Економічний розвиток міст: запровадження смарт-технологій. Інтелект XXI. 2019. №6(2). С. 113-115.

Каленюк І.С., Унінець І.М. Екосистема смарт-економіки в глобальному середовищі. Стратегія економічного розвитку України. 2021. Вип. 49. С. 5-20.

Князєв С.І. Смарт-промисловість: формування базису нового етапу економічного зростання у світі. Бізнес Інформ. 2020. №4. С. 150-162.

Шульц С.Л., Луцків О.М. Пріоритети та ризики реалізації регіональної смарт-орієнтованої економічної політики. Бізнес Інформ. 2021. №9. С. 73-79.

Муравйов В.Є. Цифрова економіка – глобальний тренд інформаційного суспільства. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. 2021. №5(1). С. 53-60.

Дзямулич М., Шматковська Т. Вплив сучасних інформаційних систем і технологій на формування цифрової економіки. Економічний форум. 2022. №2. С. 3-8.

Боровік Л.В. Інформація як інноваційний фактор економічного розвитку підприємництва та суспільства в умовах глобалізації. Вісник Херсонського національного технічного університету. 2021. №2. С. 186-192.

Дейнега І.О., Язвінська Т.В. Формування конкурентоздатності підприємств в умовах інформаційної економіки. Молодий вчений. 2019. №12(2). С. 410-415.

Тесленко Т.В. Інформаційна (цифрова) економіка як чинник конкурентоспроможності в умовах адаптації до змін. Humanities studies. 2021. Вип. 8. С. 57-69.

Чобіток В.І., Бірюкова К.В., Старенков Д.О. Актуалізація розвитку інформаційної економіки в умовах глобальних трансформацій. Бізнес Інформ. 2021. №10. С. 135-143.

Захарова О.В., Шумаєва О.О., Соловцова О.П. Управління змінами: навч. посіб. Донецьк: ТОВ «ВРА «Епіцентр», 2013. 301 с.

Хаустова В.Є., Решетняк О.І., Зінченко В.А., Криванич М.В. Інтегральна оцінка освітньої, наукової й інноваційної діяльності та дослідження їх впливу на економічний розвиток України. Бізнес Інформ. 2021. №12. С. 114-123.

Писаренко Т.В., Куранда Т.К., Кочеткова О.П. Фінансове забезпечення наукових досліджень і розробок: стан, тенденції. Наука, технології, інновації. 2020. №4. С. 3-14.

Нечипоренко О.М., Носенко Ю.М., Сінельник Л.М. Потенційні напрями фінансового стимулювання розвитку науково-інноваційних кластерів. Економіка АПК. 2021. №10. С. 61-71.

Князевич А.О. Організаційно-правові основи регулювання процесів релокації українських підприємств в умовах війни. Економіка та держава. 2022. №8. С. 9-14.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Номер

Розділ

Статті