Запровадження освітніх інновацій в систему розвитку персоналу Державної митної служби України

Автор(и)

  • І.В. Заюков Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.4.2

Ключові слова:

професійна підготовка; освіта; інновації; модель; алгоритм

Анотація

Сучасні трансформації на світовому ринку праці вимагають змін в зайнятості, зокрема в професійній підготовці кадрів, адже автоматизація виробництва, комп’ютеризація та застосування штучного інтелекту у багатьох сферах трудової діяльності призводять до появи нових професій (спеціальностей) та зникнення існуючих. Метою статті є дослідження необхідності реалізації освітніх інновацій в систему розвитку персоналу організацій.
В статті розглянуто структуру системи управління персоналом організацій, де акцентовано увагу на такій важливій її підсистемі – управління професійним розвитком, що дозволяє забезпечити конкурентоспроможність персоналу, зокрема шляхом забезпечення його професійного розвитку з використанням освітніх технологій. Виділено важливість факторів в системі розвитку персоналу організацій (компетентність, корпоративна відданість, корпоративна ефективність, командна узгодженість). Розглянуто теоретико-методичні аспекти реалізації таких освітніх інновацій, як: «дуальна освіта», «біржа ідей», «корпоративний університет», що дало можливість побудувати модель реалізації освітніх інновацій в системі розвитку персоналу організацій. Обґрунтовано необхідність запровадження освітніх інновацій в систему розвитку персоналу Державної митної служби України. Запропоновано алгоритм реалізації дуальної освіти в систему розвитку персоналу Державної митної служби України.

Біографія автора

І.В. Заюков , Вінницький торговельно-економічний інститут ДТЕУ

д.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та адміністрування

Посилання

Wendy, C. & Villasenor, P. (2016). Employer Voices, Emploer Demands, and Implications for Public Skills Development Policy Connecting the Labor and Education Sectors. World Bank Research Observer, 31(1), 102-34. https://elibrary.worldbank.org/doi/10.1093/wbro/lkv019.

Eric, H., Schwerdt, G., Wiederhold, S., & Woessmann, L. (2017). Coping with Change: International Differences in the Returns to Skills. Economics Letters, 153 (April), 15-19. http://hanushek.stanford.edu/sites/default/files/publications/Hanushek%2BSchwerdt%2BWiederhold%2BWoessmann%202017%20EconLetters%20153_0.pdf.

Брич В. Трансформація системи управління персоналом підприємств. Тернопіль : ВПЦ «Економічна думка ТНЕУ», 2020. 212 с.

Морозов О.Ф., Гончар В.О. Система управління розвитком персоналу підприємства. Ефективна економіка. 2017. № 1. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5372.

Лозова О.В. Система управління персоналом як важлива складова ефективного функціонування підприємства в ринкових умовах господарювання. Український журнал прикладної економіки. 2017. Т. 2. № 4. С. 37‒45.

Синицина Н.Г. Нові підходи до управління людськими ресурсами в управлінні освітою. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2011. № 11 URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5372.

Сайт Міністерства освіти і науки України. Про затвердження Положення про дуальну форму здобуття професійної (професійно-технічної) освіти. https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-nakazu-pro-zatverdzhennya-polozhennya-pro-dualnu-formu-zdobuttya-profesijnoyi-profesijno-tehnichnoyi-osviti.

Новіков В.М., Карягін Ю.О., Черніченко В.В. Дуальна освіта: інституціональні особливості реалізації в Україні: колективна монографія. Київ-Варшава : Інститут демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2020. 79 с.

Сайт ІСАР «Єднання». Біржа ідей. http://ednannia.ua/2-uncategorised/9044-birzha-idey.

Сайт «Робота.ua». Поради для роботодавців. Як запустити корпоративний університет в 6 кроків? URL: https://budni.rabota.ua/ua/hr/yak-zapustiti-korporativniy-universitet-6-krokiv.

Сайт Державної митної служби України. Організаційна структура. Управління та розвиток персоналу. https://customs.gov.ua/upravlinnia-personalom.

Сайт інформаційного агентства «Українська правда». Результати тестування митників: дві третини складу рекомендовано до служби. https://www.epravda.com.ua/rus/projects/mytnytsia/2021/07/20/676075/.

Сайт Державної податкової служби України. Німецьке товариство Міжнародного співробітництва (GIZ). https://tax.gov.ua/diyalnist-/mijnarodne-/informatsiya-schodo-spivrobitnitstva-derjavnoi-podatkovoi-slujbi/nimetske-tovaristvo-mijnarodnogo-spivrobitnitstva--giz-/.

Сайт Західноукраїнського національного університету. Порядок введення елементів дуальної форми здобуття освіти в ЗНУ. https://www.wunu.edu.ua/opp/ffo/finmenedzhmen/finmenedzhmen_bakalavr/Elementy_dualnoi_osvity/porjadok.pdf.

Сайт Вінницького торговельно-економічного інституту ДТЕУ. Положення про дуальну форму здобуття вищої освіти в ВТЕІ ДТЕУ. http://www.vtei.com.ua/images/2020/pol_pro_dfzvo2.pdf.

Заюков І.В. Дуальна освіта в системі підготовки кадрів для потреб економіки України. Україна: аспекти праці. 2020. № 1. С. 11‒17.

Новіков В.М. Практико-орієнтована модель професійної освіти. Демографія та соціальна економіка. 2019. № 2 (36). С. 152‒164.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-02-28

Номер

Розділ

Статті