Управління кадровою безпекою бізнесу як інструмент активізації регіонального розвитку в повоєнний період

Автор(и)

  • Г.М. Зубарєва Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.2.21

Ключові слова:

бізнес; кадрова безпека; регіональний розвиток; Україна; повоєнний період

Анотація

Встановлено роль бізнесу в успішності повоєнного відновлення постраждалої економіки регіонів України. Сформульовано основні причини, що пояснюють тезу, що в основі успішності функціонування бізнесу лежить його персонал. Розкрито зміст вузького та широкого підходів до розуміння кадрової безпеки бізнесу. Визначено та охарактеризовано складові кадрової безпеки бізнесу, до яких віднесено: ефективний процес швидкого закриття відкритих вакансій; ефективна система адаптації нового персоналу до умов праці; науково-обґрунтована й справедлива система оплати та мотивації праці; трансляція працівниками за межі підприємства відкритих позитивних практик. Систематизовано й охарактеризовано основні принципи кадрової безпеки бізнесу на рівні окремого регіону. Перший принцип полягає у ретельному відборі на підприємство надійних працівників. Другий принцип спрямований на організацію процесів навчання працівників підприємства протягом життя. Третій принцип пов'язаний із процесами розвитку талантів. Четвертий принцип покликаний забезпечити комфортність та економічну зацікавленість працівників у трудових відносинах з конкретним суб’єктом господарювання.

Біографія автора

Г.М. Зубарєва , Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

здобувач ступеня доктора філософії

Посилання

Кривицька Н.Ю., Мізик В.В. Процес забезпечення кадрової безпеки в системі економічної безпеки підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2019. Вип. 40. С. 82-87.

Латишева О.В., Підгора Є.О., Бохонок Л.М. Сутність та процедура планування та моделювання бізнес-процесів системи кадрової безпеки в умовах вітчизняних підприємств. Вісник економічної науки України. 2019. № 1. С. 60-67.

Міщук Є.В. Удосконалення методології оцінювання рівня та стану безпеки кадрових інтересів підприємства. Бізнес Інформ. 2020. №7. С. 300-309.

Затонацький Д.А. Діагностика інсайдерських ризиків і загроз в управлінні кадровою безпекою підприємства. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2019. Вип. 3. С. 20-27.

Касич А.О., Медвідь Г.С. Управління кадровою безпекою на українських підприємствах через призму макроекономічних процесів. Ефективна економіка. 2019. №1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2019_1_11.

Коваленко А.О., Гриненко В.В. Кадрова політика як ефективний інструмент безпеко орієнтованого управління персоналом організації. Modern economics. 2020. №24. С. 75-80.

Кравченко О.О. Концептуальні засади регулювання оплати праці в контексті забезпечення кадрової безпеки. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Економічні науки. 2019. Вип. 4. С. 78-85.

Барна М.Ю., Ільїн В.Ю., Карпенко Є.В., Божко О.В. Удосконалення організаційної культури підприємства як елементу системи мотиваційного менеджменту в умовах реалізації політики кадрової безпеки, глобалізації та міграційних ризиків. Формування ринкових відносин в Україні. 2022. №2. С. 157-164.

Писаревська Г.І. Напрями вдосконалення кадрової безпеки на підприємстві як напрям стратегії управління персоналом. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2020. Вип. 37. С. 56-61.

Онісіфорова В.Ю., Болотова Т.М. Сучасні аспекти управління кадровою безпекою підприємства. Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. 2020. №1. С. 133-140.

Воронка О.З. Формування тактики та стратегії забезпечення кадрової безпеки підприємства. Інноваційна економіка. 2020. № 1-2. С. 99-104.

Управление персоналом: В.М. Данюк, А.М. Колот, Г.С. Суков и др.; под общ. и науч. ред. к.э.н., проф. В.М. Данюка. Киев: КНЭУ; Краматорск: НКМЗ, 2013. 693 с.

Zakharova O. Specificity of knowledge management in the enterprise in dependence on the stage of the person's life cycle. Journal of the Knowledge Economy. 2019. 10 (4), pp. 1447-1465. DOI: 10.1007/s13132-018-0550-0.

Захарова О.В., Коноваленко В.С. Обґрунтування доцільності використання промисловими підприємствами послуг кадрових агентств. Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери. Матеріали Міжнар. наук.-теор. конф. молодих учених і студентів. В 2-х томах. Т.1. Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2012. С. 17-19.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-05

Номер

Розділ

Статті