Порівняльний аналіз визначень терміну «цифрова економіка»

Автор(и)

  • М.В. Новицька Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.2.18

Ключові слова:

цифрофізація; цифрова економіка; інноваційні процеси; діджиталізація; цифрова трансформація

Анотація

Виділені досягнення цифровізації мають стати новим джерелом інноваційного розвитку українських суб'єктів господарювання всіх видів економічної діяльності, оскільки ці досягнення призводять до цифрової трансформації базових елементів бізнес-моделей і процесів. А саме: відбувається заміна каналів та способів взаємодії з клієнтом (постачальником, партнером) на цифрові, з'являються нові джерела збору та накопичення даних (інтернет речей, мобільні обчислювальні пристрої), обсяги інформації та даних зростають експоненційно.
До досягнень цифровізації суспільства слід віднести такі: глибоке проникнення ІТ у соціально-економічні сфери, створення умов постійної генерації потоку цифрових даних та її обробки, готовність громадян до використання цифрових технологій, державну політику сфері ІТ. Активне використання громадянами ІТ у ділових та особистих комунікаціях дозволяє збирати дані (цифрові сліди) про їхню активність, взаємодії з мобільними додатками, веб-сервісами, місце та час взаємодій. Зростає популярність нових каналів для спілкування суб'єктів господарювання з клієнтами і партерами, наприклад, через месенджери. Внаслідок прискорення інформаційних потоків багаторазово зростає обсяг науково-технічних та соціально-економічних інформаційних ресурсів, що становлять цінність для інноваційної діяльності. Інтенсивний розвиток ІТ-інфраструктури призводить до зростання доступних в економіці обчислювальних потужностей, які можуть бути одночасно задіяні при обробці та передачі зростаючого обсягу інформації. Важливим у розвитку цифрової економіки країни є створення нормативно-правового забезпечення у сфері використання ІТ та інформації.
В роботі представлено аналіз аналіз теоретичних та методологічних положень формування поняття «цифрова економіка» у контексті сучасних трендів на цифровізацію суспільного життя та виведено власне визначення понять «цифровізація» та «цифрова економіка».

Біографія автора

М.В. Новицька , Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

здобувач ступеня доктора філософії

Посилання

Верескун М. В., Колосок В. М., Колосок Е. В. Вплив цифрової трансформації на управління промисловими підприємствами. Підприємництво і торгівля. 2021. №30. С. 11-16.

Гаврилюк О., Якушев О., Проданова Л., Якушева О., Козловская С. Цифровой банкинг и электронная коммерция в контексте цифровизации управления бизнесом. Финансово-кредитная деятельность: проблемы теории и практики. 2021. №5 (40). С. 4-15.

Жекало Г. І. Цифрова економіка: проблеми та перспективи розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2019. №26. С.56-60.

Карплюк С. О. Особливості цифровізації освітнього процесу у вищій школі. Інформаційно-цифровий освітній простір України: трансформаційні процеси і перспективи розвитку. Матеріали методологічного семінару НАПН України. 4 квітня 2019 р. К, 2019. С. 191.

Коляденко С. В. Цифрова економіка: передумови та етапи становлення в Україні і у світі. Економіка. Фінанси. Менеджмент. 2016. №6. С. 105-112.

Личковська М. Р., Меджидова В. О. Цифровізація економіки: нові можливості та проблеми підвищення інноваційної спрямованості праці і професійної мобільності. Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2019. №27. С. 93-98.

Нікітін Ю. О., Кульчицький О. І. Цифрова парадигма як основа визначень: цифровий бізнес, цифрове підприємство, цифрова трансформація. Маркетинг і цифрові технології. 2019. №4. Т. 3. C. 77-87.

Петренко Н. О., Машковська Л.В. Цифровізація державних адміністративних послуг в Україні: нормативно-правові аспекти. Право і суспільство. 2020. №2. С. 112-119.

Пищуліна О. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Київ. Видавництво «Заповіт», 2020. 274 с.

Руденко М.В. Цифровізація економіки: нові можливості та перспективи. Економiка та держава. 2018. №11. С. 61-65.

Струтинська І.В. Дефініції поняття «цифрова трансформація». Економіка та управління підприємствами. 2019. №48. С.91-96.

Тульчинська С.О., Корзун Л.С. Цифровізація як засіб трансформації економіки України. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми державного управління». 2021. № 83. Т. 2. С.52-59.

Україна 2030Е – країна з розвинутою цифровою економікою. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-ekonomikoyu.html#6-2-1.

Раєвнєва О. В., Аксьонова І. В., Бровко О. І. Порівняльний рейтинговий аналіз стану та тенденцій діджиталізації українського суспільства та економіки. Економіка та управління національним господарством. 2021. № 4 (50). С. 56-66.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-05

Номер

Розділ

Статті