Роль інформаційних технологій у повоєнному відновленні регіональної економіки України

Автор(и)

  • А.О. Бакалінська Черкаський державний технологічний університет
  • А.В. Білик Черкаський державний технологічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.2.16

Ключові слова:

Україна; регіон; економіка; інформаційні технології; повоєнний період

Анотація

Доведено актуальність застосування новітніх інформаційних технологій як у сучасних умовах, так і у повоєнний період розвитку регіональної економіки України. Охарактеризовано особливості функціонування інформаційного суспільства у економічно розвинених країнах світу. Визначено роль процесів нагромадження людського капіталу й залучення ІТ-талантів у становленні нової для України форми функціонування суспільства. Акцентовано увагу умовах відновлення економіки та гарантування подальшої територіальної цілісності України, заснованих на використанні інформаційних технологій та праці ІТ-фахівців. Охарактеризовано стан забезпечення ділового середовища України ІТ-фахівцями. Продемонстровано та проаналізовано динаміку попиту на українських ІТ-фахівців в середині та за межами країни протягом останніх трьох років, визначено чинники впливу. Конкретизовано основні причини дефіциту ІТ-фахівців в країні. Розкрито та охарактеризовано три основні чинники активізації інформаційної складової регіональної економіки у повоєнний період. Розкрито особливості застосування новітніх методів найму для основних посадових рівнів в ІТ-сфері України.

Біографії авторів

А.О. Бакалінська , Черкаський державний технологічний університет

здобувач ступеня доктора філософії

А.В. Білик , Черкаський державний технологічний університет

здобувач ступеня доктора філософії

Посилання

Баула О.В. Зарубіжний досвід комерціалізації інновацій та активізації інтеграційних процесів у інноваційній сфері. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. 2021. Вип. 17(1). С. 49-58.

Коцеловська Н.Б. Розвиток міжнародного співробітництва України у сфері кібербезпеки. Креативний простір. 2021. №3. С. 94-96.

Підоричева І.Ю. Теоретичне осмислення процесів розвитку інтеграції в ЄС і співпраці його країн-членів у сфері досліджень та інновацій. Економіка України. 2022. № 4. С. 50-73.

Хаустова В.Є., Решетняк О.І., Хаустов М.М. Перспективні напрямки розвитку IT-сфери в світі. Проблеми економіки. 2022. № 1. С. 3-19.

Вікулова А.О., Савчук В.В. Перспективи розвитку ринку IT-послуг в Україні. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 51. С. 27-32.

Задорожнюк Н.О. Сучасні тенденції розвитку підприємництва в ІТ-сфері України. Економічний форум. 2017. №3. С. 162-165.

Муленкo А.І. Розвиток моделей регулювання інформаційно-телекомунікаційної сфери України. Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. 2018. №3. С. 378-385.

Карий О.І., Гальків Л.І., Цапулич А.Ю. Розвиток ІТ-сфери України: чинники та напрями активізації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми економіки та управління. 2021. Т. 5, № 1. С. 42-55.

Федоренко А.Є. Проблеми та перспективи нормативно-правового забезпечення розвитку інформаційної сфери в Україні. Науковий вісник Полісся. 2019. №3. С. 31-38.

Муленко А.І. Сучасні тренди розвитку інформаційно-телекомунікаційної сфери України. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 48(2). С. 148-152.

Булкіна І.А. Внесок України в розвиток міжнародного ринку ІТ-послуг. Бізнес Інформ. 2020. № 11. С. 37-42.

Корольов Д.В. Тенденції та проблеми розвитку сфери інформаційних технологій в Україні: кадрові аспекти. Економіка і управління. 2020. № 2. С. 121-126.

Цапулич А.Ю., Гальків Л.І. Підприємництво в ІТ-сфері України: гендерний аспект. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. 2020. №11(2). С. 90-96.

Разборська О.О., Хабік Х.О. Проблеми формування податкової політики України в ІТ-сфері. Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». Серія: Економічні науки. 2021. № 2(2). С. 78-82.

Урбан О.А., Дзямулич М.І., Матвіюк В.В. Теоретичні засади розвитку ІТ-послуг в умовах глобалізації. Економічні науки. Серія: Економічна теорія та економічна історія. 2019. Вип. 16. С. 137-144.

Нечаєва І.А., Дьордій Є.А. Управління ризиками підприємства в секторі ІТ-послуг як інструмент підвищення його конкурентоспроможності. Ефективна економіка. 2018. №12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_12_67.

Тренди jobs.dou.ua. URL: https://jobs.dou.ua/trends/.

Захарова О.В., Проданова Л.В. Потенціал вищої освіти України у підготовці конкурентоспроможних ІТ-фахівців для повоєнного відновлення економіки країни. Інформаційні технології в освіті, науці і техніці: Тези доповідей VІ Міжнародної науково-практичної конференції (ІТОНТ-2022), (м. Черкаси, 23-25 червня 2022 р.). Черкаси: ЧДТУ, 2022. С. 199-201.

Захарова О.В., Калашник О.В. Особливості підбору ІТ-фахівців: новітні підходи. Економіка і організація управління. Зб. наук. праць. Вінниця: ДонНУ ім. Василя Стуса, 2019. Вип. №1 (33). С. 64-73.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-05

Номер

Розділ

Статті