Законодавчі ініціативи у сфері конвергенції регіонів: виклики сучасності

Автор(и)

  • О.В. Якушева Черкаський державний технологічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.2.15

Ключові слова:

конвергенція регіонів; нормативно-правове поле; законодавство; військовий конфлікт; регіональна політика; збалансування

Анотація

Обґрунтовано необхідність актуалізації питань законодавчого удосконалення регіонального розвитку країни через призму політичних конфліктів. Сформовано негативні наслідки на розвиток країни внаслідок війни та зазначено її негативний влив на конвергенцію регіонів. Визначено, що першочерговим завданням соціально-економічного відновлення розвитку регіонів країни є формування державної та регіональної політики щодо адаптивної інтеграції та згуртування українських територій. Наведено схематичне зображення законодавчих ініціатив конвергенції регіонів, яке складається із закономірностей економіки, принципів його функціонування, інструментів реалізації та субєктів економічних відносин, які у сукупності формують ефективну платформу для здійснення у правовому полі регіональних трансформацій. Досліджено нормативно-правове підґрунтя щодо конвергентного розвитку регіонів на макро- та мезорівні, яке дало змогу сформувати бачення щодо готовності економіки України до ефективного відтворення та збалансування рівня розвитку. Доведено, що в Україні існує правове поле для ефективного розвитку регіонів, проте відсутні результати системного регіонального розвитку, гармонізації інтересів регіонів та держави у сфері розвитку. Сформульовано умови реформування правового забезпечення щодо конвергенції регіонів та зазначено, що узгодження пріоритетів загальнонаціонального та регіонального розвитку повинне відбуватися  через оптимальне єднання державних, регіональних, місцевих ініціатив та врахування інтересів бізнесу у межах окремих регіонів.

Біографія автора

О.В. Якушева , Черкаський державний технологічний університет

докторант, к.е.н., доцент

Посилання

Офіційний веб-сайт Національного інституту стратегічних досліджень. URL: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/region_Ukr-d43fd.pdf. (дата звернення 10.08.2022).

Інститут громадянського суспільства. Про відновлення та регіональний розвиток після війни. URL: https://www.csi.org.ua/news/pro-vidnovlennya-ta-regionalnyj-rozvytok-pislya-vijny/. (дата зверенення 10.08.2022).

Zhaman M.O. Theory of the economy of regions: academic. Manual. Center of educational literature, 2014. 384 р.

Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/959-12#Text. (дата звернення 25.06.2022).

Угода про партнерство і співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/998_012#Text. (дата звернення 25.06.2022).

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text. (дата звернення 25.06.2022).

Закон України «Про транскордонне співробітництво». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15#Text. (дата зверенення 25.06.2022).

Regional Development and Cohesion Policy 2021-2027. URL:http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2018/06/06-08-2018-regional-development-and-cohesion-policy-2021-2027. (дата звернення 25.06.2022).

Закон України «Про засади державної регіональної політики». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/156-19#Text. (дата звернення 25.06.2022).

Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження плану заходів щодо стимулювання міжрегіональної співпраці, кооперації та інтеграції».

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/896-2011-%D1%80#Text. (дата звернення 25.06.2022).

Закон України «Про особливості стимулювання регіонального розвитку».

URL: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72199. (дата звернення 25.06.2022).

Закон України «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2411-17#Text. (дата звернення 25.06.2022).

Постанова Кабінету Міністрів України №695 від 05.08.2020 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки».

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text. (дата звернення 25.06.2022).

Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4618-17#Text. (дата звернення 25.06.2022).

Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/157-19#Text. (дата звернення 25.06.2022).

Концепція державної політики та план з її реалізації по досягненню

цілі 10.2. URL: https://www.minregion.gov.ua/base-law/grom-convers/elektronni-konsultatsiyi-gromadskistyu-konczepcziya-derzhavnoyi-polityky-ta-plan-2/.(дата звернення 25.06.2022).

The Council of European Municipalities and Regions

«Europe 2030: local leaders speak out».

URL: http://ccre.org/img/uploads/piecesjointe/filename/Europe_2030_Synthesis_EN.pdf. (дата звернення 25.06.2022).

Проєкт Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні. Міністерство розвитку громад та територій України. URL: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/bezbaryernist/naczionalna-strategiya-zi-stvorennya-bezbaryernogo-prostoru-v ukrayini/nacstrategy_bb/propozycziyi-kabinetu-ministriv-ukrayiny/ (дата звернення 25.06.2022).

Якушева О., Павловська А. Еволюція теорії конвергенції в контексті інтеграції соціально-економічної системи регіонів. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2022. №64. C.14-26.

Zakharova О., Podluzhna N., Yakusheva O., Yakushev O. Regional Policy of Advanced ICT in the Minds of Forming Economy Knowledge. 16th International Conference on ICT in Education, Research and Industrial Applications. Integration, Harmonization and Knowledge Transfer. Volume I: Main Conference, ICTERI 2020; Kharkiv; Ukraine. Volume 2740, pp. 386-391.

Якушева О.В. Міжрегіональний взаємозв’язок як фактор зростання економіки. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: збірник наукових праць. 2018. №17. С. 221-226.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-05

Номер

Розділ

Статті