Конфліктологічна парадигма в контексті трансформації соціально-трудової сфери

Автор(и)

  • Н.К. Назаров Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.2.12

Ключові слова:

соціально-трудовий конфлікт; концепція управління; конфліктологічна парадигма; закономірності; принципи; функції

Анотація

Метою статті є розроблення цілісної концепції управління соціально-трудовими конфліктами та на її основі формування нової конфліктологічної парадигми. Обґрунтовано теоретичні положення, які створюють методологічну основу комплексного аналізу природи соціально-трудових конфліктів в контексті трансформації соціально-трудової сфери суспільства. Здійснено аналіз сутності поняття «соціально-трудовий конфлікт». Обґрунтовано основні складові концепції управління соціально-трудовими конфліктами та їх структурно-функціональні зв’язки. Сформована концепція покладена в основу нової конфліктологічної парадигми, яка трансформує основні системні параметри: закономірності, принципи, функції, суб’єкти та об’єкти конфлікту, методи управління конфліктами, рівні управління, відносини, регламентуючи норми, межі конфлікту, методи оцінювання та діагностики, координацію. Запропонована парадигма визначає інтегрований концептуальний підхід до управління соціально-трудовими конфліктами, як економічної категорії, що є основою створення ефективної системи управління конфліктами і формування структурної політики в умовах соціально-орієнтованої трансформаційної економіки.

Біографія автора

Н.К. Назаров , Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту та бізнесу

Посилання

Колот А.М. Соціально-трудова сфера: стан відносин, нові виклики, тенденції розвитку : монографія. Київ: КНЕУ, 2010. 251 c.

Соціальна економіка: навч. посіб./ Г. В. Назарова, С. Ю. Гончарова,

Ю. В. Сотнікова, Н. В. Аграмакова. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2018. 284 с.

Розвиток соціально-трудової сфери України: теорія, практика, перспективи: кол. монографія / за ред. д.е.н., проф. І.Л. Петрової, к.е.н. В.В.Близнюк ; НАН України, ДУ «Ін-т економіки та прогнозування НАН України». К., 2016. 326 с.

Ємельяненко Л. М. Конфліктологія: навч. посіб. / За заг. ред. В. М. Петюха,

Л. В. Торгової. К.: КНЕУ. 2003. 315 с.

De Dreu C.K., Gelfand V.J. (eds.) The Psychology of Conflict and Conflict Management in Organizations. USA: New York; Taylor & Francis Group, 2013. 506 p.

Mills B. R., Mene Ch. T. Conflicts and Its Management In An Organisation: A Theoretical Review; International Journal of Scientific and Research Publications (IJSRP). 2020. 10 (05). P. 540-545.

Сівчук І.П. Зарубіжний досвід вирішення конфліктних ситуацій. Вісник Хмельницького національного університету. 2011. № 2. С. 92-95.

Deutsch M. Constructive Conflict Resolution: Principles, Training and Research. Journal of Social Issues. 1994. Vol . 50. № 1. Р. 13-32.

Oachesu M. Conflict Management, a New Challenge. Procedia Economics and Finance. 2016. Vol. 39. P. 807-814

Cole, D. W. Conflict resolution technology. Cleveland, Ohio: The Organization Development Institute, 1983. 244 p.

Назарова Г.В. Організаційні структури управління корпораціями: монографія. 2-ге вид., допов. і переробл. Х: ВД "ІНЖЕК", 2004. - 420 с.

Словник іншомовних слів – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl

Проект Закону України від 02.04.2008 № 2312. Концепція соціальної держави України – Електронний ресурс. – Режим доступу: https://ips.ligazakon.net/document/JF1S800A?an=3

Макарова О. В. Вимірювання людського розвитку в регіонах України: методологічні аспекти та оцінка результатів. Економіка України. 2015. № 3. С. 41–53.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-05

Номер

Розділ

Статті