Оцінка підприємницьких ризиків для підприємств нафтогазового сектора

Автор(и)

  • О.В. Комеліна Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • С.А. Щербініна Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»
  • В.М. Крайнєв Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.2.10

Ключові слова:

нафтогазовий сектор; ризик; підприємницький ризик; зона ризику; критерії ризику; ймовірність

Анотація

Оцінка та урахування підприємницьких ризиків у процесі прийняття управлінських рішень для підприємств нафтогазового сектора знижує ймовірність недоотримання (втрати) доходу чи прибутку, виникнення кризової ситуації чи банкрутства підприємства. Визначення меж ризику, у свою чергу, дає змогу диференціювати виявлені ризики на допустимі, критичні та катастрофічні, а управління ризиками є тим важелем, за допомогою якого підприємства мають можливість впливати на результати власної господарської діяльності. Авторами статті досліджено тенденції рядів динаміки фінансово-економічних показників діяльності підприємства нафтогазового сектора за допомогою методів кількісних оцінок ступеня ризику. Розглянуто проблеми функціонування і розвитку нафтогазовидобувних підприємств України. Визначено три потенційні зони підприємницьких ризиків (допустима, критична, катастрофічна) для ресурсної бази та фінансових результатів діяльності АТ «Укргазвидобування» та ймовірність попадання підприємства в потенційні зони підприємницького ризику при різних сценаріях розвитку політично-економічної ситуації в Україні і відповідно різних критеріях ризику.

Біографії авторів

О.В. Комеліна , Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту і логістики

С.А. Щербініна , Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу

В.М. Крайнєв , Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

аспірант кафедри менеджменту і логістики

Посилання

Anita Meidell and Katarina Kaarbøe, “How the enterprise risk management function influences decision-making in the organization – A field study of a large, global oil and gas company”, The British Accounting Review., vol. 49, pp. 39-55, 2017. https://doi.org/10.1016/j.bar.2016.10.005

Fenglong Ge and Ying Fan “Quantifying the risk to crude oil imports in China: An improved portfolio approach”, Energy Economics., vol. 40, pp. 72-80, 2013. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2013.06.009

Фадєєва І.Г., Пиріг А.М. Аналіз ризик-середовища нафтогазовидобувних підприємств. Бізнесінформ. 2019. №7. С. 312-3019.

Кісь С.Я., Кісь Г.Р., Вівчар Г.О. Особливості процесів управління капіталізацією підприємств нафтогазового комплексу. Стратегія економічного розвитку України. 2014. №34. С. 70-75.

Хвостіна І. М. Волатильність рядів динаміки інтегрованих показників фінансового стану нафтогазових підприємств в умовах ризику. Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий журнал. 2020. № 16. Т. 2. С.147-158.

Гринюк О.І. Теоретичні та прикладні аспекти ідентифікації ризиків діяльності нафтогазовидобувних підприємств. Економічний аналіз. 2016. №2. Т. 25. С. 63-78.

Сайт АТ «Укргазвидобування». URL: https://ugv.com.ua/.

Задорожний З.-М., Кафка С. Особливості діяльності підприємств нафтогазової промисловості та їх вплив на облік необоротних матеріальних активів. Вісник Економіки. 2018. №3. С. 127-140.

Підсумки Програми 20/20. URL: https://iclub.energy/program2020_analytics.

Гайдучок Т.С., Камінська М.Б. Класифікація та оцінювання ризиків діяльності суб’єктів господарювання за матеріалами аудиту. Інноваційна економіка. 2012. №8. С. 278 -281.

Івченко І. Ю. Економічні ризики: навч. посіб. К.: Центр навч. л-ри, 2004. 304 с.

Клименко С. М., Дуброва О. С. Обґрунтування господарських рішень та оцінка ризиків: Навч. посібник. К.: КНЕУ, 2005. 252 с.

Вітлінський В.В., Верченко П.І. Аналіз, моделювання та управління економічним ризиком: Навч.-метод. посібник. К.: КНЕУ, 2000. 292 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-05

Номер

Розділ

Статті