Практика управління проектом кластеризації регіональної економіки

Автор(и)

  • Ю.М. Клименко Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.2.9

Ключові слова:

кластер; кластерна організація; ланцюг доданої вартості; управління проектами

Анотація

Стійкість економіки в умовах війни визначається ефективністю механізмів управління економічними процесами, зокрема, на мікро- та мезорівні. Найкращу адаптивність до складних економічних умов демонструють промислові кластери, які формуються у регіонах із знанієвою спадкоємністю, галузевими традиціями та проактивною смарт-спеціалізацією. Ефективним інструментом кластерного розвитку є управління проектами, методологія якого дозволяє здійснити структуризацію цілей, завдань та дій, адекватну як економічному середовищу, так і соціально-психологічним особливостям виконавців проекту. На ґрунті проектної методології показано необхідність інтеграції двох векторів економічної діяльності – збереження та розвитку бізнесу, ступінь кореляції яких визначає рівень його стійкості. Сформовано перевірений практикою кластеризації набір умов реалізації проектів, спрямованих на збагачення кооперативних зв’язків в межах кластеру, створення ланцюгів доданої вартості за участі кластерних акторів, виведення продуктів на нові ринки, міжгалузевої взаємодії та посилення організаційної спроможності кластерних організацій.

Біографія автора

Ю.М. Клименко , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат технічних наук, начальник відділу молодіжного наукового потенціалу, директор ГС «Вінницький кластер приладобудування та автоматизації»

Посилання

Axelrod R. The Concept of Stability in the Context of Conventional War in Europe. Journal of Peace Research. 1990. Vol. 27. No. 3. P. 247-254.

Thies C.F., Baum C.F. The Effect of War on Economic Growth. Сato journal. 2020. URL: https://www.cato.org/cato-journal/winter-2020/effect-war-economic-growth.

Borrell J. Russia’s invasion of Ukraine puts the global economy at risk. The Diplomatic Service of the EU. 2022. URL: https://www.eeas.europa.eu/eeas/russia%E2%80%99s-invasion-ukraine-puts-global-economy-risk.

Caldara D., Conlisk S., Iacoviello M., Penn M. The Effect of the War in Ukraine on Global Activity and Inflation. Board of governors of the Federal Reserve System. 2022. URL: https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-effect-of-the-war-in-ukraine-on-global-activity-and-inflation-20220527.html.

Fosse J.K., Normann R. Management strategies in cluster projects: Cases and discussion. The Life Cycle of Clusters. Dirk Fornahl & Robert Hassink (ed.). Edward Elgar Publishing, 2017. P. 115–134.

Byrith С. Project Clustering - A Strategic Projects Approach. Cluster Projects Development Workshop, 13-14 October 2010, Bremen. URL: http://archive.northsearegion.eu/files/user/File/IVB%20Events/Thematic_Seminars/Cluster_Development_Workshop_Bremen/Cluster_Background.

Бурук А.Ф., Котёлкин Д.Д., Марков Л.С. Кластерный проект: понятия, типология, подходы к моделированию. Мир экономики и управления. 2017. Т. 17, № 3. С. 132–142.

Raworth K. Meet the doughnut: the new economic model that could help end inequality. World Economic Forum. Retrieved 4 January 2019.

Anderson L., Stark M. Industrial Clusters: the logic of co-location now has a new driver, net-zero emissions. Energy Post. 24.02.2021. URL: https://energypost.eu/industrial-clusters-the-logic-of-co-location-now-has-a-new-driver-net-zero-emissions.

Клименко Ю.М. Системоутворюючі механізми практико-орієнтованих освітньо-дослідницьких мереж. Економіка і організація управління. 2017. №1 (25). С.103-114.

Martin R. Regional economic resilience, hysteresis and recessionary shocks. Journal of Economic Geography. 2012. № 12 (1). P.1-32. URL: https://academic.oup.com/joeg/article-abstract/12/1/1/1161617?redirectedFrom=fulltext.

Гродзинський М. Д. Стійкість геосистем до антропогенних навантажень. К.: Ліцей, 1995. 233 с.

Козловський С.В., Мазур Г.Ф. Забезпечення стійкості сучасної економічної системи - основа економічного розвитку держави. Інвестиції: практика та досвід. 2017. №1.

С. 5 -12.

Вайсман В., Гогунський В. Нова методологія створення та інноваційного розвитку проектно-керованих організацій. Економіст. 2011. № 8. С. 11-13.

Lis А.M., McPhillips М., Lis А. Sustainability of Cluster Organizations as Open Innovation Intermediaries. Sustainability. 2020. Vol. 12. Issue 24. P. 1-16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-05

Номер

Розділ

Статті