Викладання вищої математики при підготовці економістів з обліку і оподаткування для післявоєнної економіки

Автор(и)

  • І.Г. Гевлич Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Л.Л. Гевлич Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.2.8

Ключові слова:

вища математика; економіст; фахова діяльність; облік і оподаткування; післявоєнна економіка

Анотація

Оптимізація діяльності як головний виклик економіки та державного управління під час та після війни стосується й підготовки вищою школою кваліфікованих спеціалістів зокрема, бухгалтерів як найбільш затребуваних фахівців економічного профілю. Економісти у своїй професійній діяльності повинні використовувати математичний апарат для вирішення практичних завдань воєнної та післявоєнної економіки. Враховуючи незадовільний рівень математичної компетентності українських абітурієнтів та складність сприйняття студентами математичних дисциплін, виникає потреба у зміні методики викладання вищої математики. Метою роботи є дослідження методики викладання математичних дисциплін здобувачам спеціальності «Облік і оподаткування» з метою її нагального вдосконалення. У статті ідентифіковані проблеми використання математичних методів для вирішення фахових завдань у галузі економіки випускниками освітньої програми «Облік і оподаткування» ДонНУ імені Василя Стуса. За результатами дослідження запропонована орієнтовна тематика дисципліни «Вища математика і теорія ймовірностей», розкрита роль студентських наукових гуртків в оптимізації освітнього процесу, обґрунтована необхідність інтегрованого викладання математики, інформатики та економіки, наголошено на пріоритетності формування таких soft skills, як програмування та чисельне моделювання, намічені напрями подальших досліджень.

Біографії авторів

І.Г. Гевлич , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат технічних наук, доцент кафедри маркетингу та бізнес-аналітики

Л.Л. Гевлич , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

Посилання

Results From PISA 2018. URL: https://cutt.ly/HKkWKfI.

Готинчан І. З., Дрінь І. І. Про роль математики в системі професійної освіти майбутніх економістів. Проблеми освіти та методика викладання у вищій школі. 2019. Issue IІ (74). С. 218-225.

Бондаренко З. В., Кирилащук С. А. Прикладна спрямованість викладання вищої математики студентам економічного профілю ВНЗ. Педагогічні науки. 2017. Випуск 4 (90). С. 22-26.

Чернишев В. Г., Шинкаренко В. М., Окара Д. В., Шинкаренко Л. В. Інноваційна методика викладання вищої математики майбутнім економістам. URL: https://cutt.ly/eKhwK94 .

Стандарт вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти: наказ Міністерства освіти і науки України від 19.11.2018 р. № 1260. URL: https://cutt.ly/xKkWMXz.

Наумова М.А., Буркіна Н.В., Кудрич Ю.С. Програма навчальної дисципліни «Вища математика та теорія ймовірностей» для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування СО «Бакалавр». – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса. 22 с.

Мацкул В.М. Вища математика для економістів: підручник. – Одеса: ОНЕУ, 2018. 472 с.

Математика для економістів: конспект лекцій: навч. посіб. для студ. спеціальності 051 «Економіка» / КПІ ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: І.Д. Фартушний. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2019. 109 с.

Огірко О. І., Галайко Н. В. Теорія ймовірностей та математична статистика: навчальний посібник. – Львів: ЛьвДУВС, 2017. 292 с.

Кушлик-Дивульська О. І., Поліщук Н. В., Орел Б. П., Штабалюк П. І. Теорія ймовірностей та математична статистика: навч. посіб. – К: НТУУ «КПІ», 2018. 212 с.

Навіщо економісту математика? URL: https://cutt.ly/2KkWIoK.

Матвійчук О. П. Аспекти методики викладання вищої математики для студентів технічних спеціальностей. URL: https://cutt.ly/OKkBiM3.

Семеріков С. О., Словак К. І. Теорія і методика застосування мобільних математичних середовищ у процесі навчання вищої математики студентів економічних спеціальностей. URL: https://cutt.ly/KKk0HuK.

Поповський Ю.Б. Робоча програма навчальної дисципліни «Інформаційні технології в економіці та управлінні» для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми «Облік і оподаткування», СО «Бакалавр». – Вінниця: ДонНУ імені Василя Стуса, 15 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-05

Номер

Розділ

Статті