Особливості управління майном в умовах воєнного стану

Автор(и)

  • М.М. Шкільняк Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль)
  • І.В. Чикало Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль)

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.2.6

Ключові слова:

воєнний стан; управління майном; способи управління майном; примусове відчуження майна; вилучення майна; безоплатна передача майна; оренда майна; оренда землі

Анотація

У статті проаналізовано питання управління майном в умовах воєнного стану. Наведено повноваження військових адміністрацій у сфері управління майном в умовах воєнного стану. Охарактеризовано способи управління майном та особливості їх застосування на час дії правового режиму воєнного стану. Визначено, що в умовах воєнного стану найбільше використовуються такі способи управління майном, як: примусове відчуження майна, вилучення майна усіх форм власності, безоплатна передача об’єктів комунального майна у державну власність, оренда майна, оренда землі. Проведено аналіз нормативно-правових актів, які регламентують питання управління майном в умовах воєнного стану в розрізі окремих способів управління майном та виокремлено процедурні новації щодо їх застосування в сучасних реаліях. Зроблено висновок про те, що в умовах воєнного стану способи управління майном мають певну специфіку застосування та спрямовані на ефективне використання державного і комунального майна з метою підтримки та розвитку бізнесу та визначені механізмів передачі, примусового відчуження, вилучення у юридичних та фізичних осіб для потреб держави, що є обґрунтовано необхідним для забезпечення цілей військово-оборонного комплексу та національної безпеки.

Біографії авторів

М.М. Шкільняк , Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль)

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу

І.В. Чикало , Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль)

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту, публічного управління та персоналу

Посилання

Закон України «Про правовий режим воєнного стану»: прийнятий 12 травня 2015 р. № 389-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19#Text. (дата звернення: 01.08.2022)

Конституція України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/254к/96-вр (дата звернення: 10.08.2022)

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Відомості Верховної Ради України (ВВР). Офіц. вид. К.: Парлам. вид-во, 2003.№40-44. 356 с.

Закон України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану»: прийнятий 17 травня 2012 р. № 4765-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4765-17#Text. (дата звернення: 02.08.2022)

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації деяких питань примусового відчуження та вилучення майна в умовах правового режиму воєнного стану»: прийнятий 15 серпня 2022р. №7605. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/40137. (дата звернення: 16.08.2022)

Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»: прийнятий 1 липня 2004 р. № 1952-IV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1952-15#Text. (дата звернення: 03.08.2022)

Закон України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»: прийнятий 12 липня 2001 р. № 2658-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2658-14#Text. (дата звернення: 03.08.2022)

Постанова Кабінету Міністрів України «Про особливості оренди державного та комунального майна у період воєнного стану»: прийнята 27 травня 2022 р. № 634. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/634-2022-%D0%BF#Text. (дата звернення: 03.08.2022)

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану»: прийнятий 24 березня 2022 р. № 2145-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-20#Text. (дата звернення: 06.08.2022)

Земельний кодекс України від 25.10. 2001 р. № 2768-III. URL: http://zakon3.rada.gov. ua/laws/show/2768-14. (дата звернення: 10.08.2022)

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-10-05

Номер

Розділ

Статті