Трансформація зовнішньоторговельної політики ЄС в сучасних умовах

Автор(и)

  • О.В. Ружинскас Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.1.11

Ключові слова:

зовнішньоторговельна політика; Європейський Союз; цифрова трансформація; відновлення; конкуренція; економічне зростання

Анотація

В роботі проведено аналіз сучасного стану зовнішньої торгівлі Європейського Союзу, визначено, що для ЄС зовнішня торгівля є одним із найпотужніших інструментів розвитку. Вона виступає драйвером економічного процвітання та конкурентоспроможності Європи, активізує внутрішній ринок та підкреслює силу зовнішньої політики. Але у відповідь на нові внутрішні та зовнішні виклики і в контексті нової моделі сталого розвитку, яку визначено Європейською зеленою угодою та Європейською цифровою стратегією, ЄС потребує трансформації стратегії торговельної політики. Надано аналіз динаміки та географічної структури зовнішньо торгівлі ЄС, визначено основні тренди її подальшого розвитку. З метою забезпечення конкурентоспроможного Європейського Союзу в контексті сучасних цифрових та зелених трансформацій, в умовах постпандемійного відновлення економіки, ЄС потребує використання всіх торговельних інструментів для підтримки інтересів та політичних цілей ЄС. Це вимагає використання сильних сторін під час взаємодії з партнерами. Забезпечити це можливо шляхом впровадження такої нової парадигми європейської зовнішньоторговельної політки як відкрита стратегічна автономія, яка поєднує здатність країни діяти автономно, покладатися на власні ресурси у ключових стратегічних сферах та співпрацювати з партнерами, коли це необхідно у тих обсягах, які не ставлять країну у критичну залежність від партнерів.

Біографія автора

О.В. Ружинскас , Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин

Посилання

Андрійчук В. Г. Теоретичні аспекти окремих елементів промислової складової зовнішньоекономічної політики України. Зовнішня торгівля. 2010. №4–5. С. 9–16.

Мазаракі А. А. Регуляторна політика у сфері зовнішньої торгівлі. К.: КНТЕУ, 2010. 469 с.

Мелих О. Протекціонізм у ЄС: вплив на ринкові відносини з країнамипартнерами. Економічний аналіз. 2020. Том 30. № 1. Частина 2. С. 91-99.

Осташко Т.О., Кобута І.В. Зміни у світовій торгівлі та торговельній політиці в умовах пандемії COVID-19: виклики і можливості для України. Економіка і прогнозування. 2020, № 3. С. 7-24. https://doi.org/10.15407/eip2020.03.007

Процеси економічної дезінтеграції в сучасному світовому господарстві: монографія. за ред. О.І. Шниркова. К.: ВПЦ "Київський університет", 2018.

Akguc M. Europe’s open strategic autonomy. The European Trade Union Institute. 2021. URL: https://www.etui.org/publications/europes-open-strategic-autonomy (дата звернення 10.02.2022)

Гютон Дж., Мартін К. Нові моделі торговельної політики на прикладі України, ЄС та Канади. VoxUkraine. URL: https://voxukraine.org/2016/09/16/new-patterns-in-tradepolicy-ua (дата звернення 10.02.2022)

Grevi G. (2019) Strategic autonomy for European choices: the key to Europe’s shaping power, Discussion Paper 19 July 2019, Brussels, European Policy Centre

Anghel S., Immenkamp B., Lazarou E., Saulnier J.L. and Wilson A.B. On the path to “strategic autonomy”: the EU in an evolving geopolitical environment, Brussels, European Parliament. 2020. URL: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/EPRS_STU(2020)652096 (дата звернення 10.02.2022)

Strategic Foresight Report will focus on open strategic autonomy. European Commission. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_21_4534 (дата звернення 10.02.2022)

Євростат – статистична агенція ЄС. URL: https://ec.europa.eu/eurostat (дата звернення 07.02.2022)

World development indicators. World Bank Group URL: https://datacatalog.worldbank.org/dataset/world-development-indicators (дата звернення 09.02.2022)

A new EU-US agenda for global change. Joint Communication to the European Parliament, the European Council and the Council. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_20_2279 (дата звернення 13.02.2022)

EU-China – A strategic outlook. Joint Communication to the European Parliament, the European Council and the Council. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-eu-china-a-strategic-outlook.pdf (дата звернення 15.02.2022)

Trade Policy Review – An Open, Sustainable and Assertive Trade Policy. European Commission URL: https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2021/april/tradoc_159541.0270_EN_05.pdf (дата звернення 15.02.2022)

Europe’s moment: Repair and Prepare for the Next Generation. European Commission URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_940

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-22

Номер

Розділ

Статті