Вплив зовнішнього боргу на економічне зростання України

Автор(и)

  • О. М. Соколовська Центральноукраїнський національний технічний університет (м. Кропивницький)

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.1.10

Ключові слова:

зовнішній державний борг; економічне зростання; регресійний аналіз

Анотація

У статті досліджено динаміку та структуру зовнішнього державного боргу України за період 2009-2020 рр. Проаналізовано здатність України розраховуватися за зовнішніми зобов’язаннями на основі зіставлення темпів зростання ВВП та темпів зростання зовнішнього державного боргу. Вивчено динаміку та структуру платежів з погашення та обслуговування державного боргу України. На основі узагальнення динамічних та структурних характеристик зовнішнього державного боргу сформульовано гіпотезу про позитивний вплив зовнішніх запозичень на економіку України. Моделювання економічних процесів за допомогою лінійної регресії дозволило підтвердити позитивний вплив динаміки зовнішнього боргу на економічне зростання України упродовж 2009-2020 рр. За результатами регресійного аналізу виявлено міцний безпосередній зв'язок між обсягами ВВП у фактичних цінах та обсягами зовнішнього боргу. Встановлено, що збільшення обсягів зовнішнього державного боргу України обумовлює зростання обсягів ВВП на одного мешканця. Виявлено слабку обернену залежність індексу фізичного обсягу ВВП України від збільшення обсягів зовнішнього державного боргу.

Біографія автора

О. М. Соколовська , Центральноукраїнський національний технічний університет (м. Кропивницький)

кандидат філологічних наук, доцент кафедри міжнародних економічних відносин

Посилання

Луцишин З.О., Южаніна Н.П. Економічні ефекти зовнішньої заборгованості для національних економік. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2017. Вип. 6 (128). С. 163-168.

Стащук О.В., Боричевська І.Г. Зовнішній державний борг України: сучасні тенденції та особливості обслуговування. Ефективна економіка. 2021. №2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/13.pdf.

Фурдичко Л.Є., Піхоцька О.М. Причини зростання державного боргу, його управління і обслуговування, оптимізація боргової політики України. Економіка та держава. 2018. №11. С. 45-49.

Фурдичко Л.Є., Піхоцька О.М. Стан зовнішнього державного боргу в економічних реаліях України: його аналіз, причини і наслідки. Економіка та держава. 2019. №11. С. 25-29.

Баженова О.В., Черниш Ю.М. Зовнішня державна заборгованість: ризики для економіки України. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 5. С.26-33.

Державний та гарантований державою борг України з 2009 по 2020 рр. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/finance/debtgov.

Валовий внутрішній продукт України (1990-2020). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/vvp/vvp_rik/arh_vvp_rik_90-18u.htm.

Стратегія та програма управління державний боргом. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/osnovna-informacija.

Боргова статистика: ОЗДП. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://www.mof.gov.ua/uk/borgova-politika.

Кому та скільки заборгувала Україна: динаміка зовнішнього й гарантованого державою боргів. URL: https://www.slovoidilo.ua/2020/04/23/infografika/finansy/komu-taskilky-zaborhuvala-ukrayina-dynamika-zovnishnoho-harantovanoho-derzhavoyuborhiv?gclid.

Державний борг та гарантований державою борг. URL: https://mof.gov.ua/uk/derzhavnij-borg-ta-garantovanij-derzhavju-borg_osn_inf.

Платежі з погашення та обслуговування державного боргу у 2018-2045 роках (млрд грн). URL: https://mof.gov.ua/uk/borgovi-platezhi-ta-prognozi.

Програма управління державним боргом на 2021 рік. Наказ Міністерства фінансів України 29 січня 2021 року № 47. URL: https://mof.gov.ua/storage/files.

Прогнозні платежі за державним боргом у 2021-2046 роках за діючими угодами станом на 01.11.2021. URL: https://mof.gov.ua/uk/borgovi-platezhi-ta-prognozi.

Кириленко О., Стащук О. Оцінювання макроекономічних чинників формування фінансової безпеки України. Світ фінансів. 2017. Вип. 2 (51). С. 1-16.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-22

Номер

Розділ

Статті