Аналіз ефективності політики управління людськими ресурсами на АТ «Хмельницькобленерго»

Автор(и)

  • С.А. Гуцал АТ «Хмельницькобленерго»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.1.9

Ключові слова:

управління людськими ресурсами; управління персоналом; корпоративна культура; нормативно-правове забезпечення; продуктивність праці

Анотація

Статтю присвячено аналіз ефективності політики управління людськими ресурсами підприємства АТ «Хмельницькобленерго». У роботі наводиться суб’єкти та об’єкти управління людським потенціалом підприємства. В статті розкриваються особливості нормативно-правового забезпечення системи управління персоналом АТ «Хмельницькобленерго», що представлено документами зовнішнього (законодавчонормативні акти держави) та внутрішнього (нормативні акти Товариства) характеру. В ході дослідження проаналізовано основні внутрішні нормативні документи - Колективний договір підприємства від 19.07.2019 року та Кодекс корпоративної етики ПАТ «Хмельницькобленерго» від 10.02.2017 року. Проведений у дослідженні аналіз показників, що характеризують ефективність управління людськими ресурсами АТ «Хмельницькобленерго» у період 2018-2020 років показав, що продуктивність праці підприємства в динаміці не була стабільною – в 2019 році спостерігалась її його суттєве зниження. Показник продуктивності персоналу в 2020 році стрімко впав (майже на 60%), що потребує оптимізації витрат на персонал в майбутніх періодах. У досліджені пропонується покращення процесу управління людськими ресурсами АТ «Хмельницькенергозбут» шляхом проведення тренінгів.

Біографія автора

С.А. Гуцал , АТ «Хмельницькобленерго»

директор департаменту високовольтних електромереж

Посилання

Тищенко О.П., Королюк Т.О. Реформування моделі управління людськими ресурсами державної служби. Університетські наукові записки. 2017. № 1. С. 343-355

Безтелесна Л. І. Ротація як результат реалізації ефективного управління компетенцією людських ресурсів. Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. 2018. №. 4 (84). С. 24-31.

Ліпич Л., Хілуха О., Кушнір М. Kомпетентності та управління людськими ресурсами. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. 2019. № 4. С. 55-61.

Горецька Т.О. Європейський досвід підвищення ефективності управління людськими ресурсами на державній службі в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук … спец. 25.00.03. Київ, 2014. 20 с.

Брич В.Я., Нагара М.Б. Коучинг в системі управління людськими ресурсами: монографія. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 188 с.

Офіційний сайт АТ «Хмельницькобленерго». URL: https://hoe.com.ua/

Колективний договір АТ «Хмельницькобленерго», схвалений Конференцією трудового колективу 05 червня 2019 року та зареєстрований за №119 / 19 від 19.07.2019 року

Кодекс корпоративної етики ПАТ «Хмельницькобленерго». URL: https://hoe.com.ua/Content/Uploads/kodeks/Кодекс%20корпоративної%20етики.pdf

Положення про винагороду членів Дирекції АТ «Хмельницькобленерго», затвердженого 24.06.2019 протоколом №29 засідання Наглядової ради. URL: https://hoe.com.ua/Content/Uploads/2019/04/PolVynagorNR-0419E.pdf

Регулярна (річна та квартальна) інформація. URL: https://hoe.com.ua/page/reguljarna-informatsija

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-22

Номер

Розділ

Статті