Моделювання управління соціально-економічною ефективністю підприємства

Автор(и)

  • С.В. Везденецький АТ «Хмельницькобленерго»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.1.8

Ключові слова:

соціально-економічна ефективність підприємства; управління витратами; кореляційно-регресійний аналіз; фінансові результати діяльності; моделювання

Анотація

Статтю присвячено дослідженню особливостям моделювання управління соціально-економічною ефективністю підприємства АТ «Хмельницькобленерго». У роботі надано аналіз основних показників діяльності та побудовано динаміку темпів зростання/падіння основних фінансових результатів АТ «Хмельницькобленерго» у період 2017-2020 років. У дослідженні проводиться моделювання соціально-економічної ефективності підприємства в основі якого лежать три фактори впливу - витрати на оплату праці (X1), відрахування на соціальні заходи (X2), витрати на амортизацію (X3), та результативний показник - чистий прибуток (Y). В результаті проведення кореляційно-регресійного аналізу була отримана модель лінійної залежності чистого прибутку АТ «Хмельницькобленерго» від витрат на оплату праці, відрахувань на соціальні заходи, витрат на амортизацію. Економічний сенс отриманого рівняння наступний: збільшення величини витрат на оплату праці на 1 грн. призведе до зменшення обсягу чистого прибутку АТ «Хмельницькобленерго» на 0,304 тис. грн.; збільшення розмірів відрахувань на соціальні заходи на 1 грн. призведе до збільшення обсягу чистого прибутку АТ «Хмельницькобленерго» на 2,7145 тис. грн.; збільшення витрат на амортизацію на 1 грн. призведе до збільшення обсягу чистого прибутку АТ «Хмельницькобленерго» на 0,3232 тис. грн. На основі моделювання було визначено, що в 2021 році значення обсягу чистого прибутку АТ «Хмельницькобленерго» буде змінюватися в інтервалі від 109761,8 до 157949,9 тис. грн з ймовірністю 95%. Внаслідок проведеного дослідження можна стверджувати, що інвестиції у зарплату , соціальні заходи та амортизацію призведуть до збільшення показників чистого прибутку АТ «Хмельницькобленерго».

Біографія автора

С.В. Везденецький , АТ «Хмельницькобленерго»

директор департаменту розподільчих мереж

Посилання

Шимановська-Діанич Л.М., Власенко В.А. Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємств та організацій споживчої кооперації України : монографія. Полтава :РВВ ПУЕТ, 2010 р. 341 с.

Перевозова І. В., Обельницька Х. В., Даляк Н. А. Методика оцінювання соціально-економічної ефективності системи корпоративного управління нафтогазовими підприємствами. Економіка та управління в нафтогазовому комплексі України: актуальні проблеми, реалії та перспективи : матеріали Міжнародної науковопрактичної конференції, м. Івано-Франківськ, 21 – 23 вересня 2016 р. Івано-Франківськ, 2016. С. 183 – 186.

Хоронжий А.І., Проць У.І. Соціально-економічна ефективність діяльності торговельного підприємства, резерви і шляхи її підвищення. URL: https://nv.nltu.edu.ua/Archive/2010/20_1/136_Chorunzyj_20_1.pdf

Гончаренко В. В., Мілька А. І. Соціально-економічна ефективність кооперативних підприємств та національних кооперативних систем (нові теоретикометодологічні підходи) //Науковий вісник PUET: Economic Sciences. 2019. №. 2 (74). URL: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/1392

Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 рік. URL: https://hoe.com.ua/Content/Uploads/2018/04/file20180427103437044.pdf

Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 рік. URL: https://hoe.com.ua/Content/Uploads/2019/04/Zvit_emitenta_2018.pdf

Річна інформація емітента цінних паперів за 2019 рік. URL: https://hoe.com.ua/Content/Uploads/2020/05/file20200508123736267.pdf

Річна інформація емітента цінних паперів за 2020 рік. URL: https://hoe.com.ua/Content/Uploads/2021/04/file20210429105240063.pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-22

Номер

Розділ

Статті