Вплив крос-культурних комунікацій у міжнародному туризмі на дифузію інновацій між країнами

Автор(и)

  • З.А. Атаманчук Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.1.6

Ключові слова:

міжнародний туризм; культура; крос-культурні комунікації; інновації; дифузія інновацій

Анотація

Обґрунтовано роль національної культури як специфічної системи норм, цінностей, що відрізняє одне суспільство від іншого та сприяє його інтеграції, надаючи йому самобутності, яка водночас є основою для створення народом унікального туристичного продукту. Визначено зміст елементів культури, акцентовано увагу на моделях світової культури. Розглянуто інноваційні процеси у міжнародному туризмі. Обґрунтовано вплив крос-культурних комунікацій на поширення інновацій. Сформовано пропозиції щодо підвищення ефективності розвитку інновацій у міжнародному туризмі в умовах глобалізації і крос-культурної взаємодії.

Біографія автора

З.А. Атаманчук , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри міжнародних економічних відносин, докторант

Посилання

Алдошина М. В., Брусільцева Г. М. Крос-культурні комунікації в туризмі в умовах глобалізації. Бізнес інформ. 2014. № 3. С. 197-202.

Іванов О. К., Іванова В. Л. Крос-культурна комунікація в контексті мистецької діяльності. Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2020. № 1(68). С. 90-95.

Енциклопедія сучасної України. URL: http://esu.com.ua/ (дата звернення: 03.08.2021)

Теорія та історія світової і вітчизняної культури: підручник / Н. Я. Горбач, С. Д. Гелей, З. П. Російська та ін. Львів : Каменяр, 1992. 166 с.

Овсіюк М. О. Міжкультурна комунікація як вияв соціальної взаємодії. Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємовідносин : матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції для студентів, аспірантів, науковців. Суми: СОІППО, Том ІІ, Секції: №3 (сесії 3.3-3.5). 2010. №4. 368 с.

Глінковська Б., Чеботарьов Є., Чеботарьов В. Крос-культурні підприємницькі комунікації : навчально-методичний посібник для магістрантів ; Держ. закл. «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Старобільськ, 2018. 120 с.

Тишевська-Шапошник О. В. Комунікативні стратегії як основа розвитку туристичної діяльності. Вісник Харківської державної академії культури. 2012. Вип. 35. С. 180-187.

Давидова О. Особливості застосування інновацій у розвиток туристичної галузі України. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. № 7(172). С. 65-69.

Атаманчук З. А. Роль освіти у формуванні кластерної ініціативи в міжнародному туризмі. Збірник наукових праць Донецького державного університету управління. Серія «Економіка». Маріуполь: ДонДУУ, 2018. Т. ХIX. Вип. 308. C. 91-97.

Атаманчук З. А. Формування мережевої туристичної індустрії як форма глобальної інтеграції країн. Збірник наукових праць «Економічний простір». Дніпро, 2019. № 141. С. 49-64.

Корнілова В. В. Практичний аспект застосування інновацій у туристичному бізнесі. Інвестиції: практика та досвід. 2018. № 7. С. 25-30.

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-22

Номер

Розділ

Статті