Міжнародна економічна безпека України в умовах посилення зовнішніх загроз

Автор(и)

  • В.В. Лимар Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • О.Д. Зверєв Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2022.1.2

Ключові слова:

міжнародна безпека; міжнародна економічна безпека; міжнародні економічні відносини; зовнішні загрози; зовнішній борг; детермінанти; економічна блокада

Анотація

Статтю присвячено дослідженню міжнародної економічної безпеки України в умовах посилення зовнішніх загроз. Структуровано підходи до розуміння концепту міжнародної економічної безпеки. Визначено, що для неї характерні такі ознаки: суттєвість (комплекс правил та угод, які базуються на довірі та взаємодопомозі); комплексність (участь всіх держав, які є членами світового товариства); суб’єктність (міжнародні інститути); цілеспрямованість (сприяння створенню економічного середовища, яке було б націлене на зміцнення миру). Запропоновано такі можливі сценарії погіршення міжнародної економічної безпеки України без ведення бойових дій на її території: дестабілізація економічної ситуації (до банкрутства); економічна блокада у вигляді агресивної, цілеспрямованої конкуренції; продовольча вразливість; технологічна блокада. Зроблено аналіз детермінант міжнародної економічної безпеки, зокрема економічні, екологічні, геополітичні, соціальні й технологічні. Проаналізовано один із показників, які належать до економічних детермінант, зокрема динаміку зовнішнього боргу, а також розраховано його прогноз до 2026 року, який демонструє стійке зростання. Запропоновано такі заходи щодо покращення ситуації із зовнішнім боргом України: розробка та імплементація механізму управління зовнішнім боргом; відхід від фрагментарного аналізу ефективності; впровадження системи індикаторів боргової безпеки, розроблені МВФ та Світовим банком, у систему аудиту боргової безпеки України.

Біографії авторів

В.В. Лимар , Донецький національний університет імені Василя Стуса

д.е.н., доцент

О.Д. Зверєв , Донецький національний університет імені Василя Стуса

магістр

Посилання

Дашкевич Я. Питання безпеки: зміст і межі поняття. Український час. 1996. № 1 (15). С. 2−8.

Тітко Е.В. Національна та міжнародна безпека в контексті захисту прав людини в умовах сьогодення. Філософські та методологічні проблеми права. 2016. № 2 (12). С.126–139.

Ананьев А.А. Международная экономическая безопасность: анализ сущности, подходов и факторов. Научно-технические ведомости СПбГПУ. 2010. № 1. С. 270-275.

Вопросы экономической безопасности в зарубежной литературе: реф. сб. [Текст] / [ред.-сост. и авт. введ. Н.В. Никифорова]. М.: ИНИОН РАН, 1988. 159 с.

Проблемы экономической безопасности евроатлантического региона. URL: http://imemo.ru/ru/publ/ 2010/10052.pdf (дата звернення: 05.02.2022).

Заверуха М. Економіка в системі забезпечення національної безпеки України. Національний вісник «Демократичне врядування». 2014. Вип. 14. С. 1-8.

Грибіненко О.М. Міжнародна економічна безпека: детермінанти та складові розвитку. Економіка та держава. 2019. № 12. С. 121-129.

Гапєєва О.М. Міжнародна економічна безпека України в умовах сталого розвитку. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. Вінниця. 2021. 43 с.

Державний борг України. URL: https://index.minfin.com.ua/finance/debtgov/ (дата звернення: 07.02.2022).

##submission.downloads##

Опубліковано

2022-05-22

Номер

Розділ

Статті