Компліентарний підхід при формуванні стратегій галузей національного господарства

Автор(и)

  • L. Goroshkova ДВНЗ “Запорізький національний університет”

Анотація

В статті розглянуто процеси глобалізації у світовій металургії, проаналізовано вплив цих процесів на розвиток металургії в Україні, запропоновано подальші шляхи розвитку вітчизняної металургії на основі компліментарного підходу до розробки стратегії мезорівня. Доведено, що процеси концентрації капіталу і промислової інтеграції у світовому металургійному бізнесі мають об'єктивне технологічне, економічне і геополітичне підґрунтя. Для того, щоб в цих процесах українські металургійні підприємства мали ще більш міцні, конкурентоспроможні позиції, варто замислитися над проведенням українськими ФПГ консолідованої політики на закордонних ринках. Зазначеними обставинами зумовлена доцільність використання компліментарного підходу до стратегії розвитку галузі національного господарства. Встановлено, що використання стратегії подальшого створення у вітчизняній металургії вертикально інтегрованих структур є економічно обґрунтованою бо це дозволить підвищити ефективність виробництва за рахунок зниження трансакційних витрат і зменшення непрямого оподаткування проміжної продукції. Це досить важливо для України, бо суттєво вища ресурсо- та енергоємність виробництва сталі нівелює природні переваги вітчизняної металургії та, в умовах наближення цін на сировину та енергоносії до світового рівня і посилення конкурентного тиску з боку нововведених потужностей, здатна суттєво послабити її позиції на глобальному ринку. Інтеграція дозволить підвищити інвестиційну привабливість металургійних підприємств і, на перспективу, залучити кошти на модернізацію та розвиток основного капіталу підприємств чорної металургії. Доцільність саме вертикальної інтеграції зумовлена тим, що прогнозується подальше зростання цін на залізорудну сировину, коксівного вугілля, металобрухту, тарифів на електроенергію. Створення інтеграційних об’єднань у чорній металургії дозволить забезпечити вітчизняним підприємствам стратегічні конкурентні переваги на зовнішньому ринку. Компліментарність підгалузей чорної металургії відкриває можливості системної підтримки та регулювання чорної металургії, залізорудної та коксохімічної промисловості одночасно. Компліментарний підхід доцільно використовувати при розробці стратегій розвитку галузей, що мають довгі або безперервні цикли (чорна металургія, кольорова металургія, виробництво отрутохімікатів і добрив, видобуток вугілля, виробництво атомної енергії).

Біографія автора

L. Goroshkova, ДВНЗ “Запорізький національний університет”

д.е.н., доцент, академік Академії економічних наук України,
доцент кафедри менеджменту організацій та логістики

Посилання

Аптекар С.С., Амоша А.И. Экономически проблемы черной металлургии Украины: [монографія] / Аптекар С.С., Амоша А.И. – Донецк: ДонГУЭТ, 2005. – 383 с.

Бень Т. Методи визначення рівня монополізму на ринках промислової продукції / Т.Бень, В.Сиченко // Економіка України. – 1999. – №3. – С.36–41.

Стратегія інноваційного розвитку підприємств металургійної промисловості: монографія : монографія / М.Г.Білопольський, Н.М.Щепкіна, О.І.Лисаченко, І.В.Філіпішин; Донбас. держ. технол. Ун- т. – Донецьк: Східний видавничий дім, 2010. – 164 с.

Волошин В. Вертикально інтегровані структури в чорній металургії України: проблеми й перспективи розвитку / В.Волошин, А.Ягмурджи // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www:experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID–39188&print=Y

Загорська Т.П. Ринок металопродукції і розвиток гірничо-металургійного комплексу України / Т.П.Загорська // Економіка і прогнозування. – 2005. - №4. – С.95 – 106.

Макогон Ю. Горно-металлургический комплекс Украины: мифы и реальность / Ю.Макогон // Зеркало недели. - 2008. - № 34. – С.3.

Молдован О.О. Проблеми дефіциту коксу як стримувальний чинник розвитку чорної металургії в Україні: тенденції, наслідки та шляхи мінімізації / О.Молдован // Стратегічні пріоритети. – 2008. - №4(9). – С.96 – 101.

Осипов В. Світові процеси глобалізації та перспективи розвитку гірничо–металургійного комплексу України / В.Осипов, В.Точілін, В.Венгер В., О.Єрмакова // Конкуренція. – 2008. – №6. – С.124–129.

Горошкова Л.А. Механізми підвищення економічної безпеки чорної металургії: [монографія] / Л.А. Горошкова. – Запоріжжя: ЗНУ, 2012. – 418 с.

Волков В. П. Інвестиційно-інтеграційні технології соціально-економічного розвитку регіону : [монографія] / Волков В. П., Горошкова Л. А., Панкова М. О.; за ред. В. П. Волкова. – Запоріжжя: ЗНУ, 2011. – 290 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті