Інвестиційна політика у сфері освіти України та механізм її реалізації

Автор(и)

  • T. Yarovenko Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

Ключові слова:

інвестиційна політика, сфера освіти, формування та реалізація, функції, принципи

Анотація

На основі аналізу наукових та нормативно-правових джерел виявлено, що термін «інвестиційна політика у сфері освіти» є маловживаним у економічній науковій думці та практично не застосовується у законодавчих джерелах. У статті розглядаються концептуальні та методологічні засади формування інвестиційної політики у сфері освіти України. Обґрунтовано визначення цього поняття та його складові. Виявлено особливості поняття «державна інвестиційна політика у сфері освіти». Конкретизовано складові механізму реалізації інвестиційної політики у сфері освіти. Уточнено методологічні, методичні та операційні принципи формування й реалізації політики освітнього інвестування. Систематизовано загальні та спеціальні функції інвестиційної політики у сфері освіти. Досліджено тенденції державної інвестиційної політики, проблеми розробки ефективного механізму інвестування освіти в Україні. Визначені основні умови та чинники, необхідні для реалізації ефективної політики інвестування в освіту.

Біографія автора

T. Yarovenko, Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

к.е.н., доцент кафедри статистики, обліку та
економічної інформатики

Посилання

Красняков Є. Державна освітня політика: сутність поняття, системність, історико-політичні аспекти / Є. Красняков // Віче. –2011. – № 20 (305). – С. 21-23.

Сафонова В. Є. Розробка дієвого механізму процесу інвестування вищої освіти – важлива умова інноваційного розвитку держави і суспільства / В. Є. Сафонова // Теорії мікро-макроекономіки: зб. наук. пр. Академії муніципального управління. – К., 2010. – Вип. 34. – С. 88-104.

Зеленская Т.В. Институциональные аспекты формирования инвестиционных механизмов на современном этапе: моногрия / Т.В. Зеленская. – Красноярск : Сиб. аэрокосм. акад., 2001.–200с.

European Commission. Eurostat. Education and training [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode= tps00158&plugin=1

Каленюк І.С. Стратегічні аспекти розвитку освіти / І.С. Каленюк // Стратегії економічного розвитку в умовах глобалізації : Монографія / [Д. Г. Лук’яненко, О. Г. Білорус, В. К. Євдокименко, Б. В. Губський, Т.Т. Ковальчук]; під ред. Д. Г. Лук’яненко. – К. : КНЕУ, 2001. – С.333-356.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті