Захист економічних інтересів вітчизняних товаровиробників - основний аспект сталого розвитку країни

Автор(и)

  • O.B. Shkolenko ПВНЗ «Європейський університет» Уманська філія

Ключові слова:

конкуренція, субсидії, бюджетні дотації, доступні кредити, податкові пільги, інновації

Анотація

В даній статті автор розглядає основні проблеми з якими стикаються вітчизняні виробники в теперішніх умовах господарювання та надає пропозиції щодо іх вирішення. Автор пропонує, для забезпечення сталого розвитку країни необхідний перехід до інноваційної моделі господарювання вітчизняних виробників, адже саме впровадження новітніх продуктів та новітніх технологій, визначає рівень продуктивності економіки країни. В авторському розумінні, подано поняття «продуктивність економіки» – це основи сталого економічного зростання, що забезпечуються розвитком науково- дослідної та інноваційної діяльності галузей вітчизняного виробництва, а основним результатом економічного розвитку країни є конкурентоспроможність вітчизняних товарів та забезпечення рівня добробуту населення. Ефект продуктивності економіки характеризує рівень ресурсного забезпечення економіки країни і пов’язаний з ефективністю ведення багатогалузевого господарства, показує рівень виробництва кожної галузі, що є результатом виробництва та споживання товарів народного вжитку даної країни. В авторському формулюванні трикутник економічних інтересів суб’єктів економічного розвитку показує економічні відносини, що виникають між суб’єктами господарювання в процесі виробництва. Для стабільного зростання економіки потрібний стабільний розвиток інтересів даних суб’єктів.

Біографія автора

O.B. Shkolenko, ПВНЗ «Європейський університет» Уманська філія

к.е.н., доцент кафедри економіки та підприємництва

Посилання

А. Кінах. Виробникові потрібна не підтримка уряду, а державний протекціонізм. / Анатолій Кінах // Україна молода. Щоденна інформаційно-політична газета № 066 від 13.05.2014. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/2458/159/87298/

Постанова КМУ від від 27 лютого 2013 р. № 187 «Державна програма активізації розвитку економіки на2013-2014 роки» / [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. (Зі змінами внесеними згідно постанов КМУ).

Буй Т. Г. Податкова політика щодо малого бізнесу в Україні / Буй Т.Г. // НАУКОВІ ЗАПИСКИ НаУКМА. Том. 120. Економічні науки, 2011, С.8-12.

Нікітченко С.О. Державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників в умовах економічної кризи. / С.О. Нікітченко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України 2009 – Вип. 142 частина 2. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/Portal/chem_biol/nvnau/ 2009_142_ 2/09nso.pdf.

Офіційний сайт Міністерства Аграрної політики України – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minagro.gov.ua

А. Кінах. Виробникові потрібна не підтримка уряду, а державний протекціонізм. / Анатолій Кінах // Україна молода. Щоденна інформаційно-політична газета № 066 від 13.05.2014. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.umoloda.kiev.ua/number/2458/159/87298/

Гейць В.М. Розгортання фінансово економічної кризи в Україні у 2009 р: негативні наслідки та засоби їх пом’якшення : наук-аналіт. доп. / [за ред. акад. НАН України, В.М.Гейця; Ін-т економ. та прогнозування НАН України; Ін-т демограф та соц. досліджень НАН України.] – К., 2009, –160с. – С. 84- 92.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті