Особливості управління інноваційною діяльністю на підприємстві

Автор(и)

  • L. Shykova ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»
  • G. Shvets ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

Ключові слова:

інноваційна діяльність, управління, механізм, функції, принципи, система, організаційні елементи

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття «управління інноваційною діяльністю». На базі українського законодавства визначено об’єкти інноваційної діяльності. Виділено та розкрито типи інноваційної системи до яких відносять: інноваційна система на індивідуальному рівні, інноваційна система на макрорівні, інноваційна система на мезорівні, інноваційна система на макрорівні; інноваційна система на гиперрівні, інноваційна система на глобальному рівні. Наведено процес побудови та функціонування системи управління інноваційною діяльністю на прикладі промислових підприємств. Представлено групи функцій управління інноваційною діяльністю: загальні функції управління інноваційною діяльністю, конкретні функції управління інноваційною діяльністю, об’єднувальні функції управління інноваційною діяльністю. Перераховано принципи за яким повинен формувати механізм управління інноваційною діяльністю. Зображено механізм управління інноваційною діяльністю. Розкрито важелі державного стимулювання інноваційної діяльності.

Біографії авторів

L. Shykova, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.е.н., ст. викладач кафедри економічної теорії та
інтелектуальної власності

G. Shvets, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет»

к.філол.н, доцент кафедри економічної теорії та інтелектуальної власності

Посилання

Теленчук В.С. Теоретичні засади управління інноваційною діяльністю / В.С. Теленчук // [Електронний ресурс ]. – Режим доступу: http://intkonf.org/telenchuk-vs-teoretichni-zasadi-upravlinnyainnovatsiynoyu-diyalnistyu-pidpriemstva/

Стадник В.В. Інноваційний менеджмент / В.В. Стадник, М.А.Йохна. - К.: Академвидав, 2006. – 464 с.

Лівошко Т.В. Інновації та інноваційна політика підприємства: принципи формування та механізми реалізації / Т.В. Лівошко, Д.С. Дворніченко // Економічний вісник Запорізької державної інженерної академії. – 2014. - №6. – С. 116-124.

Жучок Т.М. Удосконалення підходів управління інноваційною діяльністю на промислових підприємствах регіону / Т.М. Жучок // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2013. - № 4 (193). – Ч. 2. – С. 199-203.

Колінко Н.О. Структурно-логічна схема управління інноваційною діяльністю / Н.О. Колінко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/nataral/Vnulp/Menegment/2012_727/48.pdf.

Ступак С.М. Механізм управління інноваційною діяльністю / С.М. Ступак // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/handle/123456789/1626

Воробйова С. Управління інноваціями: чотири ключові правила / С. Воробйова // Маркетолог. – 2007. - №10. – С. 91-92.

Бурєнніков Ю.Ю. Формування структури механізму управління інноваційною діяльністю / Ю.Ю. Бурєнніков // Вісник Вінницького політехнічного інституту. – 2007. – № 3. – С. 42-45.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті