Інформаційне супроводження військово-технічного співробітництва України з іноземними державами як інструмент забезпечення економічної безпеки держави

Автор(и)

  • V.N. Shemaev Національний інститут стратегічних досліджень

Ключові слова:

військово-технічне співробітництво, економічна безпека держави, інформаційне супроводження військово-технічного співробітництва

Анотація

У статті розглядається проблема пошуку резервів та шляхів активізації ВТС з метою використання його арсеналу в напрямку забезпечення економічної безпеки держави. Визначено роль ВТС як важливого інструмента державної політики забезпечення економічної безпеки держави. Обґрунтовано зміст поняття інформаційного супроводження військово-технічного співробітництва як цілеспрямованої та системної діяльності державних органів щодо забезпечення реалізації національних інтересів України під час здійснення військово-технічного співробітництва, яка за змістом та формою включає в себе збір, обробку, зберігання й пошук професійно значимої інформації, а також у наданні цієї інформації всім суб'єктам ВТС у відповідний час і в зручній для них формі. Визначено комплекс заходів із інформаційного супроводження військово-технічного співробітництва як комплекс узгоджених за місцем і часом, об’єднаних спільною метою дій органів в рамках виконання завдань із забезпечення реалізації національних інтересів України під час здійснення військово-технічного співробітництва.

Біографія автора

V.N. Shemaev, Національний інститут стратегічних досліджень

д.військ.н., професор, завідувач сектору військово-технічного співробітництва

Посилання

Аналітична доповідь Національного інституту стратегічних досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки" від 2014 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

Закон України “Про основи національної безпеки України” від 19 червня 2003 року № 964- ІV//Стратегічна панорама. – 2003. – № 3–4ю. – С. 18–25.

Закон України “Про військово-технічне співробітництво України з іноземними державами ” (проект) www. rаdа.gou.ua.

Указ Президента України “Про Концепцію військово-технічного співробітництва України з іноземними державами на період до 2010 року” від 27.08.2003 року №913/2003.

Бадрак В., Згурець С. Від протистояння до суперництва // Дзеркало тижня № 30 (659) 18 -- 24 серпня 2007.

Бегма В. Позиция Украины на рынке вооружения стран Центральной и Восточной Европы // Обзор украинского рынка. - 2008 - № 2 -С. 24-27

Бегма В. М., Величко О. Ф., Шемаев В. М. Аналіз проблем інформаційного управління у сфері міжнародних передач військового призначення та подвійного використання. // Стратегічна панорама. – 2003.– № 3–4, – С. 66–75.

Борохвостов В.К. «Військово-технічне співробітництво України з країнами Заходу: стан та перспективи» // Стратегічна панорама. - 2003. - № 3-4.

Горбулін В. «Олов'яний щит» -- візитна картка українського оборонно-промислового комплексу» // Дзеркало тижня № 45 (573) 19 25 листопада 2005 // www.dt.ua

Актуальні проблеми удосконалення системи військово-технічного співробітництва України [Текст] : наук.-інформ. зб. / Нац. центр з питань євроатлант. інтегр. України ; за заг. ред. В.П. Горбуліна; редкол.: В.П. Горбулін (голова) та ін. - К. : Євроатлантикінформ, 2005. - 287 с. -

Толубко В. Б., Рось А. О., Шемаєв В. М. Підготовка інформаційно-психологічних операцій з просування товарів на ринку озброєнь // Наука і оборона. – К.: МОУ, 2005. – № 1. – С. 30–39.

Стріха С. Сучасний стан і тенденції розвитку світового ринку озброєння та військової техніки // Економіст. - 2008 - № 1- С.21-24

Чинченко Ю.В. Модели и алгоритмы автоматизированного управления уровнем готовности авиадиспетчеров к действиям в кризисных ситуациях. –Дисс. канд. тех. наук./ Ю.В.Чинченко –К.: –НТУ. –2004, 228 с.

Іванець О.Б. Моделі і алгоритми ресурсного забезпечення науково-дослідних програм моніторингу довкілля: Автореф. дис. канд. техн. наук: 05.13.22 / О.Б. Іванець ; Нац. авіац. ун-т. — К., 2007. — 18 с. — укp.

Співак А.О. Формування механізму активізації маркетингової діяльності підприємства // Маркетинг: теорія і практика. Зб. наук. праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Вип.13. - Луганськ: СНУ ім.В. Даля, 2007. - С.237-244.

Фінансовий довідник. – [Електронний ресурс]. – режим доступу: http://dic.academic.ru/dic.nsf/fin_enc/23455.

Синенко О.І. Інституалізація рекреаційної діяльності в Україні// Проблеми економіки організацій та управління підприємствами. - Вісник Київського національного університету технологій та дизайну, 2013 №1. С. 263-266.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті