Резерви підвищення ефективності управління формуванням доходів і прибутку підприємства

Автор(и)

  • O.S. Tregubov Донецький національний університет
  • D.I. Lisovoy Донецький національний університет

Ключові слова:

дохід, прибуток, управління, формування, ефективність, резерви

Анотація

У статті розглядаються проблеми пошуку резервів підвищення ефективності управління формуванням доходів і прибутку підприємства. Проведено оцінку системи формування доходів та прибутку підприємства, визначено її вплив на систему управління підприємством. Наведено алгоритм формування цільового розміру прибутку підприємства, спрямований не лише на визначення його цільового рівня, а й передбачає скорочення витрат робочого часу, з різних причин і, відповідно, збільшення відпрацьованого робочого часу. Визначено тенденції розвитку та напрями удосконалення системи формування прибутку на підприємстві. Проведено розрахунки впливу запропонованих заходів на збільшення фінансових результатів діяльності підприємства. Результати проведених досліджень та запропонованих резервів можуть бути використаними не лише для досліджуваного підприємства, а і для інших подібних підприємств національної економіки України.

Біографії авторів

O.S. Tregubov, Донецький національний університет

к.е.н., доцент, доцент кафедри економіки підприємства

D.I. Lisovoy, Донецький національний університет

магістрант кафедри економіки підприємства

Посилання

Бланк И.А. Антикризисное финансовое управление предприятием / И.А. Бланк. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2006. – 672 с.

Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник / С.Ф. Голов. – К.: Лібра, 2003. – 704 с.

Финансовый менеджмент: теория и практика / [ под ред. Е.С. Стояновой]. - М.: Перспектива, 2003. — 656 с.

Фінанси підприємств: Підруч. / [А. М. Поддєрьогін, Л. Д. Буряк, Г. Г. Нам, А. М. Павліковський, О. В. Павловська]. - К.: Київ. нац. екон. ун-т, 1998. - 366 c.

Фінансовий менеджмент: навч. посіб. / [за ред. Г.Г. Кірейцева]. – Київ: ЦУЛ, 2002. – 496 с.

Фролова Т.О. Фінансовий аналіз : навч.-метод. посіб. для самост. вивчення і практ. завдань / Т.О. Фролова. – К.: Вид-во Європ. ун-ту, 2005. – 254 с.

Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підручник / Ю.С. Цал-Цалко. - К.: Центр учбової літератури, 2008. - 566 с.

Шеремет А.Д. Методика финансового анализа / А.Д. Шеремет, Р.С. Сайфулин – М.: Инфра – М, 2005. – 380 с.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті