Роль фінансової звітності в забезпеченні фінансової безпеки підприємства

Автор(и)

  • A.M. Tranchenko Уманський національний університет садівництва

Ключові слова:

фінанси, фінансова звітність, фінансова безпека, підприємницька діяльність, сільськогосподарські підприємства, державна аграрна політика, бюджетна підтримка аграрної галузі

Анотація

У статті проаналізовано роль фінансової звітності, як джерело інформації про фінансово- господарчу діяльність підприємства. Доведено, що недостовірна фінансова звітність є погрозою економічної безпеки не тільки окремих підприємств, але й цілих галузей. Відсутність у звітності вартості тих основних засобів, які використовуються в операційній діяльності – неприпустима, тому що приводить до заниження витрат виробництва, у частині їх амортизації. Це у свою чергу призводить до завищення показників прибутковості, розрахованих на рівні державної статистики по даним тієї ж звітності. Обґрунтовано, що система обліку й звітності – визначальна при формуванні державної аграрної політики, тому що на її інформації базується державна статистика, використовувана в державному й галузевому керуванні. Через відсутність єдиної галузевої облікової політики, недостатньої уваги підприємств до організації обліку, ігнорування правильної вистави інформації у звітності державна статистика декларує показники розвитку галузі, не відповідні до дійсності.

Біографія автора

A.M. Tranchenko, Уманський національний університет садівництва

к.е.н., доцент кафедри фінансів і кредиту

Посилання

Гнилицька Л.В. Маніпулювання обліковими даними – погроза економічної безпеки підприємства / Л.В. Гнилицька // Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики. –– 2011. ––№ 3(15). –– С. 5–14.

Голів С.Ф. Креативний облік загроза професії та суспільству / Голів С.Ф. // Облік і аудит. –– 2011. –– №1. –– С.31–42.

Жук В.М. Концепція розвитку бухгалтерського обліку в аграрному секторі економіки : монографія / В.М. Жук. –– К. : ННЦ «ІАЕ», 2009. –– 648 с.

Кирейцев Г.Г. Глобалізація економіки й уніфікація методології бухгалтерського обліку / Г.Г. Кірейцев // Наукова доповідь на 6––ой Міжнародній науковій конференції «Наукові дослідження в сфері бухгалтерського обліку, контролю й аналізу : теоретико-методологічне значення й напрямку подальшого розвитку», Житомир, 18––19 жовтня 2007 р. – Житомир : ЖГТУ, 2007. –– 68 с.

Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку : монографія / Н.М. Малюга. –– Житомир : ЖДТУ, 2005. –– 548 с.

Пушкар М.С. Креативний облік (створення інформації для менеджерів): [монографія] / М.С. Пушкар. –– Тернопіль, Карт––Бланш, 2006. –– 334 с.

Чалий І. Бухоблік для дорослих Мсфз-Трансформація. Управління прибутком. Податки. / І. Чалий. –– Х.: Фактор, 2011. –– 400 с.

Шнейдман Л. Навіщо потрібні міжнародні стандарти фінансової звітності, Доповненнями. [Електронний ресурс]. Режим доступу: – http://www.intalev.ua/?id=9608.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті