Удосконалення бізнес-процесу категорійного менеджменту підприємств торгівлі

Автор(и)

  • В. Д. Хурдей Університет митної справи та фінансів

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.4.24

Ключові слова:

управління товарними категоріями; ланцюжок продажу товарів; бізнес-процес; категорійний менеджмент; категорійний менеджер; філософія бізнесу

Анотація

В роботі запропоновано аналіз і схему бізнес-процесу категорійного менеджменту підприємств торгівлі. Проаналізовано праці зарубіжних і вітчизняних науковців, проведено оцінку бізнес-процесу категорійного менеджменту запропоновану американською консалтинговою компанією The Partnering Group. З’ясовано, що важливо дивитися на всі продукти очима клієнта: товари потрібно об’єднувати в одну категорію за тим принципом, як їх виділяє і сприймає споживач. Визначено необхідність розвитку і уточнення бізнес-процесу категорійного менеджменту підприємств торгівлі, наголошено на необхідності введення до бізнес-процесу категорійного менеджменту складових пов’язаних із аналізом, оцінкою і вибором постачальників; підготовкою до продажу та безпосереднього продажу; маркетинговими комунікаціями та аналізом продажів та задоволення покупців. Зроблено висновок, що основою бізнес-процесу категорійного менеджменту є: задоволення потреб покупців і підвищенні ефективності взаємодії між постачальником і продавцем; знання і наукові дослідження про весь процес категорійного менеджменту, починаючи від етапу підготовки до останніх кроків у вигляді втілення розроблених тактик і проектів у життя.

Біографія автора

В. Д. Хурдей , Університет митної справи та фінансів

кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу

Посилання

Білявська Ю. В. Особливості категорійного менеджменту підприємств торгівлі. Національні особливості та світові тенденції управління та адміністрування на макро, мезо- і мікрорівнях економіки : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. Дніпро : ПДАБА, 2017. Ч. 2. С. 92–95.

Бужимська К.О. Категорійний менеджмент як технологія управління товарним асортиментом торговельних підприємств. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wpcontent/uploads/2017/06/74.pdf (дата звернення: 27.07.2021).

Войцеховский О. Управление ассортиментом по категорийному принципу. Мерчандайзинг: сб. ст. по теории и практике мерчандайзинга / под общ. ред. Е.В. Ромата. Харьков: Студцентр, 2003. С. 65

Жданова Т.С. Категорійний менеджмент : підручник. К. : АЛТІ. 2017. 238 с.

Киселев В. М. Категорийный менеджмент : учебное пособие / В. М. Киселев, М. А. Николаева. М. : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 208 с.

Крещенко О. Методологічні засади концепції категорійного менеджменту. Схід. Економіка. Донецьк, 2013. № 4 (124). С. 39–44.

Лепейко Т.І. Реінжиніринг бізнес-процесів : [навч.-практ. посіб. у схемах і табл.] / Т.І. Лепейко, А.В. Котлик ; Харківський національний економічний ун-т. – Харків : ХНЕУ, 2009. 80 с.

Лизанець А. Г. Регулювання товарної та асортиментної політики підприємства на засадах категорійного менеджменту. Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер. : Економіка. 2016. Вип. 2. С. 91-96.

Сысоева С., Бузукова Е. Категорийный менеджмент. Курс управления ассортиментом в рознице. Санкт-Петербург : Питер, 2015. 400 с

Снегирева В. Розничный магазин. Управление ассортиментом по товарным категориям. Санкт-Петербург : Питер, 2007. 416 с

Singh J., Blattberg R. Next generation category management. The power of information technology to focus on the consumer – Category Management Inc. and Kellog School of Management northwestern University.

Dussart С. Category Management: Strengths, Limits and Developments. European Management Journal, 1998. Vol. 16. No. 1. P. 50-62.

SКU – Stоск Кееріng Unіt. Энциклопедия бизнеса. Маркетинг. URL: рrоfmеtеr.соm.uа. (дата звернення: 29.07.2021).

Тhауеr W.А. А Саtеgоrу Маnаgеmеnt Rх frоm Dосtоr Наrrіs. Frоzеn Fооd Аgе, 1994. Vol.42(10). P.1–24.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-05

Номер

Розділ

Статті