Облік реалізації лікарських засобів: доступні ліки населенню

Автор(и)

  • О.Т. Поліщук Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Д.О. Кушпіта ПП «Конекс»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.4.20

Ключові слова:

доступні ліки; лікарський засіб; реімбурсація; оптова торгівля; роздрібна торгівля; націнка; податок на додану вартість; реєстр розрахункових операцій

Анотація

Визначено ключові аспекти продажу лікарських засобів; вивчено практику оптового та роздрібного продажу лікарських засобів аптеками населенню, здійснено облікове порівняння таких операцій з особливостями торговельних підприємств; обґрунтовано доцільність та особливості обліку реалізації лікарських засобів державною за програмою «доступні ліки», продаж ліків через попереднє онлайн замовлення; зосереджено увагу на специфіці первинного обліку реалізації лікарських засобів; розглянуто особливості та ставки оподаткування операцій з реалізації лікарських засобів, в т.ч. на період дії карантинних обмежень, сформовано пропозиції щодо облікового відображення операцій з податку на додану вартість при відшкодуванні витрат аптеці за програмою «доступні ліки», наведено практичні пропозиції щодо складання/коригування податкових накладних за такими операціями та в подальшому відображення інформації в податковій декларації; запропоновано субрахунки аналітичного обліку для відображення операцій при попередньому бронюванні лікарських засобів покупцем.

Біографії авторів

О.Т. Поліщук , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент кафедри обліку, аналізу і аудиту

Д.О. Кушпіта , ПП «Конекс»

бухгалтер

Посилання

Атамас П. Й. Бухгалтерський облік в галузях економіки : навч. посібник. К. : Центр учбової літератури, 2008. С. 285–294.

Бутинець Т. А., Чижевська Л. В., Береза С. Л. Бухгалтерський облік : навч. посібник. Житомир: ЖІТІ, 2005. С. 129–136.

Дзюба Н. М. Торгівля лікарськими засобами : посібник. К.: Освіта, 2010. С. 60–64.

Кранокутська Л. В. Аптечна торгівля: від організації до обліку. Бухгалтерія. 2009. С. 48–50.

Поліновська А. О. Автоматизація обліку в аптеках: посібник. К.: Освіта, 2010. С. 28–36.

Про лікарські засоби: Закон України від 04.04.1996 р. № 22. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/123/96-вр#Text (дата звернення 19.06.2021).

Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби: Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2008 р. №955. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/955-2008-п#Text (дата звернення 19.06.2021).

Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення: Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2009 р. №333. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/333-2009-п#Text (дата звернення 19.06.2021).

Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг: Закон України від 06.07.95 р. № 265/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-вр#Text (дата звернення 19.06.2021).

Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. № 40 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення 17.06.2021).

Про затвердження переліку товарів (у тому числі лікарських засобів, медичних виробів та/або медичного обладнання), необхідних для виконання заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, операції з ввезення яких на митну територію України та/або операції з постачання яких на митній території України звільняються від оподаткування податком на додану вартість: Постанова Кабінету Міністрів України від 20 березня 2020 р. № 224 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/224-2020-п#Text (дата звернення 21.06.2021).

Податковий кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755- 17#Text (дата звернення 19.06.2021).

Національна служба здоров’я України. URL:https://nszu.gov.ua/edata/dashboard/pharmacy-pay (дата звернення 26.06.2021).

Про затвердження форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної: Наказ Міністерсва Фінансів України від 31.12.2015 р. № 1307. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16#Text (дата звернення 20.06.2021).

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : Наказ Міністерства фінансів України 30.11.1999 № 291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text (дата звернення 21.06.2021).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-05

Номер

Розділ

Статті