Управління конкурентними перевагами виробника м’яких іграшок

Автор(и)

  • Г.М. Македон ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.4.19

Ключові слова:

конкурентні переваги; конкурентоспроможність; управління; стратегія; конкуренція; конкурентна позиція

Анотація

У статті проаналізовано динаміку і тенденції розвитку ринку м’яких іграшок на національному і глобальному рівнях. Відзначено, що сектор має тенденцію до зростання, що забезпечується специфічними рисами його функціонування: конкурентне середовище, потенціал до випуску новинок на ринок, актуальність товарів для відповідних категорій споживачів та широка мережа реалізації. Встановлено, що на українському ринку рішення про купівлю іграшки в переважній більшості належить мамі, а головною перевагою залишається безпечність, що зумовлює специфіку проведення процедур комплексу маркетингу.
Запропоновано практичні рекомендації щодо управління конкурентними перевагами на прикладі виробника м’яких іграшок – приватного підприємства «Копиця». Серед основних переваг якість продукції, широкий асортимент, зручна логістика, індивідуальний підхід до клієнтів, соціальна орієнтованість та достатній рівень диверсифікації діяльності. У той же час підприємству потрібно приділяти увагу прихованим конкурентам: виробникам в’язаних м’яких іграшок та галузі виготовлення іграшок в цілому, адже діджиталізація галузі створює загрозу не сприйняття продукції дітьми старшого віку та підлітками.
На основі аналізу сучасних тенденцій у виробництві м’яких іграшок були розроблені основні шляхи підвищення ефективності управління конкурентоспроможністю даного товару: орієнтація на якість та «добре ім’я», генерування оригінальних ідей, відповідність сучасним потребам, «підхоплення» трендів.

Біографія автора

Г.М. Македон , ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут»

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту

Посилання

Stadnyk V., Izhevskiy P., Khrushch N., Tomalja T. Investment priorities of the national economy sectors development. Strategies, Models and Technologies of Economic Systems Management. 2019, № 3. р.р. 155-160.

Бреус С.В. Аналіз стану і перспективи експорту високотехнологічної продукції промисловості України. Стратегічні пріоритети. 2010. №1 (14). С. 16–22.

Головчук Ю. О., Пчелянська Г. О. Особливості формування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства на основі парадигми інноваційного розвитку. Економiка та держава. 2020. № 3. С. 66-70.

Гудзь О.Є., Степасюк О.С. Формування та механізм реалізації стратегії управління конкурентоспроможністю аграрного підприємства. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2011. Вип. 168. Ч. 1. С. 194-203.

Дибчук Л.В., Пчелянська Г.О. Маркетингового-логістична модель дистрибуції на продовольчому ринку. Проблеми економіки. 2019. №3. C. 54-60.

Жемба А.Й. Особливості управління конкурентними перевагами підприємств. URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/7112 (дата звернення: 15.04.2019).

Кадирус І. Г. Конкурентоспроможність підприємства та фактори, що на неї впливають. Електронний журнал «Ефективна економіка». 2014. № 5. C. 23-32.

Касич А.О., Харькова Ж.В. Управління конкурентними перевагами підприємства. Економічний аналіз. 2016. № 2, Том 25. С. 79–85. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/4524/1/1212-5867-1-PB%20%282%29.pdf (дата звернення: 15.04.2019).

Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2008. 520 с.

Котлер Ф. Маркетинг, менеджмент. Експрес-курс: пер. з англ. // під ред. Божук С.Г.// СПб.: «Питер», 2005. 464 с.

Ламбен Ж. Ж. Стратегічний маркетинг:пер. з франц. СПб: Наука, 1996. 438с.

Литвинюк О.П., Гавриленко І.С. Формування конкурентних переваг підприємства та забезпечення їх підтримки. Наукові праці Національного університету харчових технологій. 2010. № 35. С. 144–149.

Офіційний сайт приватного підприємства «Копиця». URL: https://toyskopitsa.com.ua/uk (дата звернення: 25.11.2020)

Портер М. Конкуренція: пер. з англ. М.: «Вильямс», 2005. 608 с.

Ринок іграшок України в 2020 році в цифрах, фактах і графіках. URL: https://rau.ua/novyni/rynok-ygrushek-ukrayny-2020/ (дата звернення: 25.12.2020)

Стовбан Ю.Т. Конкурентні переваги підприємства як необхідна умова виходу економіки України з тіні URL: http://base.dnsgb.com.ua/files/journal/Aktualniproblemyrozvytku-ekonomiky-regionu/2009_5_1/17.pdf (дата звернення: 15.04.2019).

Фатхутдінов Р. А. Управління конкурентоспроможністю організації: навч. посіб. М.: Ексмо, 2004. 544 с.

Шарко В.В., Лоянич Г.С., Гавенко М.С. Формування конкурентної стратегії підприємства торгівлі. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2017. № 6 (1). С. 222-226.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-05

Номер

Розділ

Статті