Підвищення конкурентоздатності аграрного виробництва в умовах глобалізації

Автор(и)

  • Г. С. Кукель Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • У. П. Братчук Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Л. Б. Штефан Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.4.18

Ключові слова:

аграрні підприємства; конкурентоздатність; економічне зростання; інтеграція; конкурентоспроможний розвиток; інновації; глобалізація; інвестиції

Анотація

У статті розкрито сутність та особливості процесів глобалізації, відображено вплив цих процесів на розвиток вітчизняного сільського господарства. Водночас визначено потенційні та пріоритетні напрями підвищення конкурентоздатності аграрного виробництва в сучасних умовах. Висвітлено вплив тенденцій на глобальних фінансових і ринках товарів та послуг на стратегію підприємств аграрного сектору. Охарактеризовано сучасний стан та умови господарювання аграрних підприємств. Визначено основні важелі забезпечення конкурентоспроможності аграрного виробництва. Здійснено аналіз, оцінку й діагностику сучасного стану та перспектив національного виробництва сільськогосподарської продукції в глобалізованому світі, обґрунтувано засоби удосконалення механізмів і стратегій управління конкурентоспроможним розвитком аграрного сектору, концептуальні засади його державного регулювання. Розкрито роль та значення державної підтримки аграрних підприємств у гарантуванні продовольчої безпеки, забезпеченні конкурентоспроможності та економічної стійкості аграрних підприємств з урахуванням їх спеціалізації.

Біографії авторів

Г. С. Кукель , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к. е. н., кафедра міжнародних економічних відносин

У. П. Братчук , Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант, кафедра міжнародних економічних відносин

Л. Б. Штефан , Вінницький навчально-науковий інститут економіки Західноукраїнського національного університету

к.е.н., доцент, доцент кафедри фінансів банківської справи та страхування

Посилання

Офіційний сайт Державної служби статистики України URL: http:/ /www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 30.07.2021)

The Global Competiveness Index 2020. The Global Competitiveness Report 2020. World Economic Forum URL: http://reports.weforum.org/global competitiveness report2020/ (дата звернення: 30.07.2021)

Зеленська О.О. Агроглобалізація та її можливі наслідки для України. Економіка АПК. 2012. № 7. С. 128-131.

Чинники і тренди економічного зростання в Україні: колективна монографія / за ред. д.е.н М.І. Скрипниченко; НАН України. Київ, 2018. 386 с.

Стратегічний план діяльності Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на 2020—2024 роки. URL://me.gov.ua/Documents/ List?lang=uk (дата звернення: 30.07.2021)

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-05

Номер

Розділ

Статті