Організаційно-економічні засади розвитку місцевих бюджетів в умовах реформування місцевого самоврядування (на прикладі Вінницької міської територіальної громади)

Автор(и)

  • В.В. Волкова Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Н.І. Волкова Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.4.14

Ключові слова:

місцевий бюджет; місцеве самоврядування; територіальна громада; децентралізація; субсидіарність; рівень життя населення; інвестиційний клімат; економічний розвиток

Анотація

В статті обґрунтовано вплив реформи місцевого самоврядування на економічний розвиток територіальних громад. Зроблено акцент на тому, що місцеві бюджети виступають основним джерелом фінансових ресурсів, які необхідні органам місцевого самоврядування для виконання покладених на них функцій. Проаналізовано динаміку формування об’єднаних територіальних громад за 2016-2020рр. Зазначено вплив пандемії COVID-19 на розвиток місцевих бюджетів. Наведено схему економічного взаємозв’язків місцевого бюджету та рівня життя населення територіальної громади та виділено основні проблеми їх формування. Проаналізовано динаміку та структуру доходів і видатків бюджету Вінницької міської об’єднаної територіальної громади за 2016-2020рр. Виокремлено завдання покращення розвитку територіальної громади, що треба реалізовувати на державному та місцевому рівнях. Запропоновано механізм вдосконалення розвитку місцевих бюджетів, який дасть можливість більш раціонально використовувати кошти місцевих бюджетів за рахунок посилення конкурентних переваг територіальної громади та активізації інвестиційної діяльності. Обґрунтовано напрями розвитку територіальних громад на середньострокову перспективу в Україні.

Біографії авторів

В.В. Волкова , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи

Н.І. Волкова , Донецький національний університет імені Василя Стуса

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів і банківської справи

Посилання

Волохова, І.С. (2014). Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізації в Україні. Одеса: Атлант.

Демиденко, Л. М. (2015). Фіскальна децентралізація: німецький досвід та українські реалії. Вісник Київського Національного університету iмені Тараса Шевченка. Економiка, № 2(167), 49–54.

Набатова, Ю.О., Ус, Т.В. (2015). Формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації фінансових ресурсів. Ефективна економіка, № 5. < http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4100> (2021, червень, 25).

Пальчук, В. (2017). Місцеві бюджети в умовах фінансової децентралізації. Україна: події, факти, коментарі, № 6, 41–51. (2021, червень, 25).

Трансформація податкової системи України в умовах реформування місцевого самоврядування. (2021, червень, 26).

Сахно, Т.А. (2020). Економічне забезпечення діяльності об’єднаних територіальних громад. Бізнес-Інформ, 1, 135-142.

Ясинська, Н.А., Стурова, Є.О., Нетребенко, М.О. (2018). Результативність наповнення та використання місцевих бюджетів в умовах децентралізації влади в Україні. (2021, червень, 25).

Вплив пандемії на місцеві фінанси. (2021, серпень, 17).

Звіт про виконання бюджету Вінницької міської ОТГ. https://www.vmr.gov.ua/TransparentCity/Lists/BudjMista/ShowContent.aspx?ID=34 (2021, червень, 19).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-04

Номер

Розділ

Статті