Кластеризація світової економіки в умовах техноглобалізму

Автор(и)

  • О.Ю. Брацлавець Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • І.О. Ахновська Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.4.13

Ключові слова:

кластерний аналіз; міжнародні рейтинги; соціальноекономічний розвиток; STATISTICA; індекси

Анотація

У статті проведено кластерний аналіз 100 країн світу за міжнародними рейтинговими показниками соціально-економічного розвитку: глобальний інноваційний індекс; індекс освіти; індекс людського розвитку; індекс глобальної конкурентоспроможності; індекс легкості ведення бізнесу. Автором висвітлені основні особливості кластерного аналізу країн світу засобами STATISTICA за вищепереліченими показниками. У дослідженні обґрунтовано віднесення країн до кожного з вищенаведених кластерів обумовлено усередненням рівня та значення кожного із індексів, які слугують методологічною основою проведення дослідження. Перша група країн (країни-послідовники) характеризується доволі низьким рівнем людського розвитку, що й обумовлює доволі низький рівень інноваційного розвитку. Друга група країн (країни-трендсеттери) вміщує в себе країни, показники яких не є найвищими, проте достатніми для встановлення загальних прикладів для наслідування або врахування їхньої соціально-економічної політики та політики інноваційного розвитку країнами із менш розвиненим станом економічного та суспільного життя. Третя група країн (країни-донори) характеризуються доволі спрощеним середовищем ведення бізнесу, низьким інноваційним потенціалом. Четверта група країн (країнінноваторів) характеризується найвищим рівнем інноваційного розвитку, індексу освіти та людського розвитку.

Біографії авторів

О.Ю. Брацлавець , Донецький національний університет імені Василя Стуса

аспірант кафедри міжнародних економічних відносин

І.О. Ахновська , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н, доцент

Посилання

Чалюк Ю.О., Чалюк Ю.А. (2020). Індекси як критерії оцінки міжнародної соціально-економічної динаміки. URL: https://ir.kneu.edu.ua/handle/2010/33897

Савченко М.В., Витяганець І.М. (2020). Підвищення міжнародної конкурентоспроможності Вінницької області в умовах євроінтеграції. Економічний вісник Донбасу. URL: http://evd.luguniv.edu.ua/index.php/evd/article/view/147

Васильців Т.Г., Левицька О.О. (2020). Методичні підходи до аналізування креативних та інформаційно-знаннєвих чинників у реалізації смарт-спеціалізації в регіонах ЄС. URL: http://re.gov.ua/re202002/re202002_153_VasyltsivTH,LevytskaOO.pdf

About the global innovation index. URL: https://www.globalinnovationindex.org/about-gii#history

UNDEP (2021). Human Development Reports. URL: http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi

The Global Competitiveness Report (2020). URL: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2020.pdf

The World Bank (2020). Doing Business. URL: https://www.doingbusiness.org/en/data/doing-business-score

Arregle, J.-L., Beamish, P.W. and Hebert, L. (2009). The regional dimension of MNE’s foreign subsidiary localization, Journal of International Business Studies, 40(1): 86- 107.

Boddewyn, J.J. (1988). Political aspects of MNE theory, Journal of International Business Studies, 19(3): 341-363.

Cuervo-Cazurra, A. and Genc, M. (2008). Transforming disadvantages into advantages: developing-country MNEs in the least developed countries, Journal of International Business Studies, 39(6): 957 – 979.

Iyer, G.R. (1997). Comparative marketing: An interdisciplinary framework for institutional analysis, Journal of International Business Studies, 28: 531-561.

Mauro, P. (1995). Corruption and Growth. Quarterly Journal of Economics, 110(3): 681-712

Peterson, M. and Malhotra, N.K. (1997). Comparative marketing measures of societal quality of life: Substantive dimensions on 186 countries, Journal of Macromarketing, Spring, 25-38.

Безруков Н. С. (2008). Способы региональной кластеризации по параметрам человеческого капитала на основе самообучающихся нейронных сетей. Управление в социально-экономических системах. № 1(15). С. 96–102

Янковой А. Г. (2010). Многомерный анализ в системе STATISTICA. – Одесса : Оптимум, 200. 244 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-04

Номер

Розділ

Статті