Можливості та загрози електронної комерції в Україні

Автор(и)

  • О.Л. Андронік Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • А.В. Воронін Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.4.11

Ключові слова:

електронна комерція; інтернет бізнес; економічна діяльність; інновації

Анотація

Аналіз сучасного стану розвитку електронної торгівлі в світі та в Україні дозволить виявити основні тенденції в цій галузі, перспективи розвитку та загрози, які виникають між всіма учасниками відносин даної сфери. Той вплив, який здійснює електронна торгівля на національне господарство країни в цілому, розповсюджується, також, і на окремі суб’єкти господарювання.
Електронна торгівля стає потужним двигуном економічного зростання, необхідною базою для переходу національних економік на якісно новий рівень розвитку. У статті досліджено та проаналізовано поняття електронної комерції, яке включає в себе відносини, спрямовані на отримання прибутку, що здійснені дистанційно з використанням інформаційно-телекомунікаційних систем. Обґрунтовано необхідність наукового дослідження заявленої тематики.
У процесі дослідження безпеки споживання серед найбільш поширених порушень прав споживачів виявлено відсутність інформації про суб’єкта господарювання. Ключовою проблемою інтернет-магазинів зазначено високі ціни безпосередньо на доставку оплаченого товару покупцем. Підкреслено вплив зниження ділової активності в Україні внаслідок пандемії COVID-19, що призвело до помітної зміни стратегій управління брендами у досить короткий термін. Разом з тим, аналізуючи досвід попередніх криз, очікуваним було збільшення рівня тіньової економіки, адже в умовах значної невизначеності бізнес прагне зменшити ризики втрати ресурсів. Відбулось очікуване зменшення ділової та інвестиційної активності, суттєво зросли збитки в економіці.

Біографії авторів

О.Л. Андронік , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н.,доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки

А.В. Воронін , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н.,доцент кафедри підприємництва, корпоративної та просторової економіки

Посилання

The eCommerce market in Ukraine URL: https://ecommercedb.com/en/markets/ua/all (дата звернення: 04.09.2021).

Андрощук Г. COVID-19: вплив на електронну комерцію. URL: https://yurgazeta.com/publications/practice/medichne-pravo-farmacevtika/covid19-vpliv-na-elektronnukomerciyu.html (дата звернення: 04.09.2021).

Батрименко В.В Запровадження сучасних форм електронної комерції в умовах діджиталізації світової економіки. Стратегія розвитку України № 2. 2019 С.58-65.

Буров М. Ризики споживачів у сфері e-commerce та шляхи запобігання їм. Юрист & Закон. 2019. No 23. URL: https://uz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/EA012817 (дата звернення: 04.09.2021).

Дослідження тіньової економіки в Україні: майже чверть ВВП – або 846 млрд гривень – перебуває в тіні URL: https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=b2fe7b9f-4e8a-487f-b3f7-ecd29c1c79c6&title=Doslidzhennia%20Tinovoi%20EkonomikiVUkraini-MaizheChvertVvpAbo846-MlrdGrivenPerebuvaVTini (дата звернення: 04.09.2021).

Е-commerce і захист прав споживачів URL:https://zkg.ua/e-commerce-i-zakhyst-pravspozhyvachiv/ (дата звернення: 04.09.2021).

Іщенко А. Покупки в Інтернеті: стали відомі найпопулярніші в українців товари. Сьогодні. 2020. 20 січ. URL: https://www.segodnya.ua/ua/ukraine/pokupki-v-internetenazvany-samye-populyarnye-u-ukraincev-tovary-1389792.html. (дата звернення: 04.09.2021).

Ковальова О. М., Кірсанова В. В. Основні форми інтернет-торгівлі: особливості, переваги, недоліки. Економiка та держава № 7/2020. С. 85-92.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-04

Номер

Розділ

Статті