Генезис становлення нової економіки

Автор(и)

  • О.А. Швиданенко ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Т.Г. Бусарєва Наглядова Рада НЕК “Укренерго”

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.4.8

Ключові слова:

нова економіка; економіка послуг; інноваційна економіка; інформативна економіка; економіка знань; мережева економіка

Анотація

У статті проаналізовано, що в умовах глобалізації світова економіка розвивається в напрямку все більшої цілісності, одночасно відчуваючи вплив деструктивних процесів, відцентрових, дезінтегруючих сил. У протистоянні цих тенденцій виражається основне протиріччя епохи, посилюються традиційні процеси міждержавної інтеграції, цільовою функцією яких стає не стільки розширення та лібералізація міжнаціональних ринків, а передусім протекціоністський захист і спільне митно-тарифне регулювання в межах глобального економічного обміну. Визначено, що рух до цілісності в процесі глобалізації відбувається дисгармонійно та нерівномірно в різних сферах соціально-економічного життя. Рух товарів, послуг, капіталів фактично означає створення глобальної відтворювальної цілісності з усіма притаманними їй особливостями (циклічністю, економічними розривами тощо). Водночас у сфері політики, міжцивілізаційній і міжкультурній взаємодії протікає зворотний від руху до цілісності процес. Обґрунтовано, що ключову роль в осмисленні сучасних економічних трансформацій відіграє створення принципово нової теорії економіко-технологічного розвитку, її ціннісних критеріїв та показників. Проаналізовано, що традиційні уявлення, засновані на ресурсних складових зростання, що вимірюються приростними величинами виготовленої продукції, доходами, обсягами виробництва та іншими, на початку XXI століття вичерпали себе, адже якісне перетворення структури і механізму суспільного відтворення потребує переосмислення системи факторів та джерел економіко-технологічного розвитку. Традиційна схема: праця, земля і капітал – навіть з механічним додаванням до неї науки та інформації вже не в змозі пояснити зміни, що відбуваються у світі на початку XXI cтоліття.

Біографії авторів

О.А. Швиданенко , ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, Донецький національний університет імені Василя Стуса

д.е.н., професор, професор кафедри міжнародної економіки, професор кафедри міжнародних економічних відносин

Т.Г. Бусарєва , Наглядова Рада НЕК “Укренерго”

д.е.н., доцент, фахівець по забезпеченню роботи

Посилання

Ansoff, I. (2018). Strategicheskyi management.[Strategic management]. L.I. Evenko (Ed.). Moscow: Ekonomika.

Iliashenko, S.N. (2019). Primenenie metodov i instrumentov marketinha v upravlenii znaniiami [Application of methods and instruments of marketing in management of knowledge]. Marketinh i menedzhment innovatsii – Marketing and Management of Innovations, 2, 45-49 [in Russian].

Melnik, L.H., Iliashenko, S.N., & Kasianenko, V.A. (2019). Ekonomika informatsii i informatsionnye sistemy predpriiatiia [Economics of information and information systems of enterprise]. Sumy: Universitetskaia kniha [in Russian].

Shevchuk O.A.(2019). Znaniya – kak osnovnoi strategicheskyi resurse predpriyatiya. [ Knowledge - as the main strategic resource of the enterprise]. - Moscow

Rudenko M.V.(2020). Management znaniyi kak konkurentno priemushestvo predpriyatiya [Management of knowledge as a competitive advantage of the nterprise]. Economy and State. New York [in Russian]

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-03

Номер

Розділ

Статті