Методи оцінки екологічного впливу антропогенної діяльності на навколишнє середовище

Автор(и)

  • Л.С. Ситник Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Є.О. Шаховалова ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.4.7

Ключові слова:

екологічний ефект; навколишнє природне середовище; антропогенна діяльність; НТП; загальна і порівняльна ефективність; економічні інструменти врахування екологічного фактору у міжнародних економічних відносинах

Анотація

Виявлено причини загострення еколого-економічних суперечностей національної економіки. Наведено основні методичні положення щодо розрахунку екологічного ефекту як супутнього результату реалізації заходів НТП і частини ефекту економічного. Підкреслено основні вимоги визначення економічного ефекту за розрахунковий період – урахування фактору часу через застосування коефіцієнту приведення, встановлення розрахункового року; особливості вартісної оцінки супутніх результатів через ступінь відхилення екологічних і пов’язаних з ними соціальних показників від цільових нормативів, встановлених в централізованому порядку, і масштабів впливу на навколишнє природне середовище і соціальну сферу. Перераховано склад екологічних результатів і суспільних одночасних витрат на природокористування та поточних витрат. Виявлено методику визначення сумарних поточних (експлуатаційних) і одночасних витрат при виробництві (використанні) продукції за розрахунковий період з урахуванням ліквідаційної вартості на кінець розрахункового періоду.
Запропоновано методи оцінки загальної і порівняльної ефективності раціонального природокористування та витрат на охорону і своєчасне відтворення якості довкілля. Розглянуто економічні методи впливу на підприємство, які порушують чинне екологічне законодавство, регулювання з їх допомогою міжнародних економічних відносин.

Біографії авторів

Л.С. Ситник , Донецький національний університет імені Василя Стуса

д.е.н., професор кафедри менеджменту і поведінкової економіки

Є.О. Шаховалова , ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

к.е.н., доцент кафедри корпоративних фінансів і контролінгу

Посилання

Осипчук С.О. Сучасний стан сільськогосподарських угідь України та заходи його поліпшення/ С.О. Осипчук, Й.М. Дорош [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://77.121.11.22/ecolib/6/33.doc

Герасимчук З.В. Екологічна безпека регіону: діагностика та механізм забезпечення: Монографія /

З.В. Герасимчук, А.О. Олексюк. – Луцьк: Надстир’я, 2007. – 280. 3. Данилишин Б.М. Природно-екологічний потенціал в стратегії сталого розвитку України //Наука та наукознавство. – 2006. - № 3. – с. 94 – 100.

Хвесик М.А. Інституціональна модель природокористування в умовах глобальних викликів: Монографія /М.А. Хвесик, В.А. Голян – К.: Кондор, 2007. – 480 с.

Грищенко В.Ф. Організаційно-економічні основи управляння експортноімпортним потенціалом регіону з урахуванням вимог екологічної безпеки / В.Ф. Грищенко, О.Ю. Древаль, І.В. Грищенко // Актуальні проблеми економіки. – 20012. - № 7 (133). – С. 132 – 145.

Артамонов В.В. Технічні та економічні рішення з протидії глобальним викликам / В.В. Артамонов, М.Г. Василенко, П.Б. Міхно – Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2019, № 3 (270) – с. 27.

Крейнин Е.Н. Нетрадиционнные углеводородные источники (новые технологии и разработки): монография. – ООО «Проспект» 2016 г. – 208 с.

Методические рекомендации по комплексной оценке эффективности мероприятий НТП. К., 1988 г. – 20 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-03

Номер

Розділ

Статті