Інфраструктурні проєкти в центрі глобального суперництва КНР і США: інституційні важелі вирішення проблем сталого економічного розвитку

Автор(и)

  • Н. В. Резнікова Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • В. Г. Панченко Аналітичний центр економіко-правових досліджень та прогнозування Федерації роботодавців України
  • О. А. Іващенко Національна академія статистики, обліку та аудиту

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.4.6

Ключові слова:

інфраструктурні проєкти; інвестиції в інфраструктуру; сталий розвиток; стала інфраструктура; економічний розвиток; глобальне суперництво; конкурентоспроможність

Анотація

Стаття присвячена вивченню інституційних аспектів стимулювання інвестицій, конкурентоспроможності, економічного зростання та сталого розвитку в контексті інфраструктурного протистояння КНР і США як прояву геоекономічного суперництва. Встановлено, що детермінантами ефективної інфраструктури в країні виступають: якість управління; гармонізація нормативно-правової бази; легітимність системи надання дозволів; якість планування; транспарентність закупівель; практика державно-приватного партнерства при здійсненні інфраструктурних проєктів та їх внесок у ВВП; кредитний рейтинг уряду для отримання позик на витрати на інфраструктуру; глибина місцевого фінансового ринку для підтримки реалізації масштабних фінансових інвестицій. Наведено класифікацію інфраструктури та виокремлено ознаки сталої інфраструктури з позицій конкуперації — пошуку балансу між конкуренцією інфраструктурних проєктів та співпрацею в сфері сталого розвитку. Продемонстровано, що інфраструктурне суперництво США і КНР результуватиметься в реалізації мегапроєктів за активного використання регуляторного потенціалу нормативної конкуренції, відтак стандартизація проєктів виступатиме інструментом доступу до ринків капіталів і тим самим визначатиме бенефіціарів сталості як нової парадигми міжнародного економічного розвитку.

Біографії авторів

Н. В. Резнікова , Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

д.е.н., професор, професор кафедри світового господарства і міжнародних економічних відносин

В. Г. Панченко , Аналітичний центр економіко-правових досліджень та прогнозування Федерації роботодавців України

д.е.н., директор

О. А. Іващенко , Національна академія статистики, обліку та аудиту

к.е.н., доцент, завідувач кафедри економіки та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності

Посилання

Ramay S.A. G7 $40 Trillion Infrastructure Investment for What: Development or Rivalry? 2021. URL: http://www.cnfocus.com/g7-40-trillion-infrastructureinvestment-for-what/

Cantos P., Gumbau-Albert M., Maudos J. Transport infrastructures, spillover effects and regional growth: Evidence of the Spanish case. Transport Economics. 2005. Vol. 25. P. 25–50. URL: https://www.researchgate.net/publication/46446579_Transport_infrastructures_and_re gional_growth_evidence_of_the_Spanish_case

La Ferrara E., Marcellino M.G., Bonaglia F. Public capital and economic performance: Evidence from Italy. SSRN Electronic Journal. 2000. Vol. 60. P. 221– 244.

Boarnet M.G. Spillovers and Locational Effects of Public Infrastructure. Journal of Regional Science. 1998. Vol. 38. P. 381–400.

Palei T. Assessing the Impact of Infrastructure on Economic Growth and Global Competitiveness. Procedia Economics and Finance. 2015. Vol. 23. P. 168-175.

Official website of InfraCompass 2020. URL: https://infracompass.gihub.org/

Official website of Global Infrastructure Outlook. URL: https://outlook.gihub.org/

The Economist Intelligence Unit Limited. The critical role of infrastructure for the Sustainable Development Goals. 2019. URL: https://content.unops.org/publications/ The-critical-role-of-infrastructure-for-the-SDGs_ EN.pdf?mtime=20190314130614.

Wilkins K., Zurawski A. Infrastructure Investment in China. 2014. URL: https://www.rba.gov.au/publications/bulletin/2014/jun/pdf/bu-0614-4.pdf

Reznikova N., Zvarych R., Ivashchenko O. Approaches to identifying the form of china’s economic expansion in the context of global economy transnationalization: the commercial expansion case. Ефективна економіка. 2019. № 8. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/

Резнікова Н.В., Зварич Р.Є., Іващенко О.А. Експансіоністські імперативи та детермінанти міжнародної економічної політики КНР. Ефективна економіка. 2019. № 9. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7286

IISD. China Releases National Implementation Plan on 2030 Agenda. 2016. URL: https://sdg.iisd.org/news/china-releases-national-plan-to-implement-sdgs/

Резнікова Н.В., Панченко В.Г., Іващенко О.А. Вплив кон’юнктури ринку рідкоземельних елементів на економічну та енергетичну безпеку держав: перспективи інституційного регулювання ресурсного протистояння й інноваційно-технологічного потенціалу конкурентоспроможної зеленої економіки. Ефективна економіка. 2021. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9068. (DOI: 10.32702/2307-2105- 2021.7.8)

Панченко В. Г., Резнікова Н. В., Іващенко О. А. Безпекові та інноваційні важелі економічної стратегії азійських країн: національні інструменти набуття конкурентних переваг в умовах глобальних трансформацій (на прикладі В’єтнаму та Індії). Ефективна економіка. 2021. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8918 (DOI: 10.32702/2307-2105- 2021.5.5)

Резнікова Н., Панченко В. Битва абревіатур. Як західний світ і Китай змагаються за країни, що розвиваються. Український тиждень. 09–15.07.2021. № 27 (711). С. 12–15. URL: https:// https://tyzhden.ua/Economics/252326

Asia Africa Growth Corridor. Partnership for Sustainable and Innovative Development. A Vision Document. 2017. URL: https://www.eria.org/Asia-AfricaGrowth-Corridor-Vision-Document-full.pdf

Official website of U.S. Department of State. Blue dot Network. 2021. URL: https://www.state.gov/blue-dot-network/

Charlevoix Commitment on Innovative Financing for Development. 2018. URL: https://www.mofa.go.jp/files/000373833.pdf

Official website of Equator Principles. URL: https://equator-principles.com/about/

Official website of U.S. International Development Finance Corporation. URL: https://www.dfc.gov/

Official website of U.S. Trade and Development Agency. Global Procurement Initiative. URL: https://ustda.gov/ustda-special-initiative/global-procurementinitiative/

Official website of Japan International Cooperation Agency. URL: https://www.jica.go.jp

Official website of Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific. URL: https://www.aiffp.gov.au/

Official website of Asian Development Bank. URL: https://www.adb.org

Fink L. A Fundamental Reshaping of Finance. 2020. URL: https://www.blackrock.com/za/individual/larry-fink-ceo-letter

Резнікова Н., Панченко В. Black Rock і майбутнє, яке вони нам створюють. Хто сильніший за техногігантів у новій реальності? Дзеркало тижня. 03.07.2021. URL: https://zn.ua/ukr/macrolevel/black-rock-i-majbutnje-jake-voni-namstvorjujut.html

The World Economic Forum. The Global Risks Report 2021. 2021. URL: https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2021

Reznikova N. Ecological imperatives for extension of globalization processes: problem of economic security. Інвестиції: практика та досвід. 2016. № 21. С. 23- 26.

Reznikova N., Ivashchenko O., Rubtsova M. Global problems as a subject of interdisciplinary studies in the focus of international economic security and sustainable development. Економіка та держава. 2020. №. 7. P. 24–31.

Резнікова Н.В. Виклики міжнародному регулюванню у фокусі глобальних проблем. Стратегія розвитку України: фінансово-економічний та гуманітарний аспекти: матеріали VI Міжнародної науково-практичної конференції. Київ: «Інформаційно-аналітичне агентство», 2019. С. 323-326.

Іващенко О. А. До питання про співвідношення понять «зелене зростання», «сталий розвиток», і «зелена економіка»: від колізії до консенсусу. Бізнесаналітика в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю: Матеріали VIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, 17 березня 2021 року / Упоряд. О. А. Іващенко. Київ: ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2021. С. 132- 136.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-03

Номер

Розділ

Статті