Особливості інновацій в діяльності туристичних підприємств

Автор(и)

  • І. В. Власенко Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.4.4

Ключові слова:

туризм в’їзний; туризм виїзний; туристичні потоки; туристичні послуги; інновації в туризмі

Анотація

В статті проаналізовано туристичні потоки за різними видами туризму в Україні. Показано, що загалом за період 2014-2019 роки в’їзд іноземців та осіб без громадянства в Україну зріс на 7,8 %; за цей же період виїзд громадян України за кордон збільшився на 30,8%. Починаючи з 2014 року спостерігається негативне сальдо між в’їзними та виїзними потоками і з кожним роком воно збільшується. Розглянуто розподіл туристів за метою поїздки та показано, що у переважній більшості це дозвілля та відпочинок за усіма видами туризму. Особливого впливу туристична галузь зазнала внаслідок введення карантинних заходів. Це, в свою чергу, спрямовувало суб’єктів туристичної сфери удосконалювати свої послуги, шукати нові, дієві шляхи розвитку галузі, посилити увагу до впровадження інноваційних технологій та сучасних методів роботи. Важливим кроком в цьому напрямку є розробка та реалізація Стратегії бренду міст України, робота над яким активно ведеться. Очікуваними результатами втілення Стратегії повинні стати збільшення кількості туристів, збільшення доходів та кількості робочих місць у сфері туризму та гостинності, збільшення надходжень до місцевих бюджетів, підвищення туристичної, бізнесової та культурної привабливості міст, підвищений рівень комфортності міського середовища, розвиток інфраструктури та якості надання послуг в туристичній сфері.

Біографія автора

І. В. Власенко , Вінницький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету

д.е.н. професор кафедри туризму та готельно-ресторанної справи

Посилання

Marakova V., Medvedova M. (2016), "Innovation in tourism destinations", Forum Scientiae Oeconomia, 4 (1), pp. 33—43.

Доценко М.С. Інновації в туризмі України Матеріали ІІІ Всеукраїнської науковопрактичної конференції "Сучасні тенденції розвитку туризму". Ч. ІІ. Миколаїв: ВП "МФ КНУКІМ", 2015. 145 с. С. 31— 34.

Чорна Н.М., Мартинова Л.Б. Брендинг як інструмент підвищення туристичної привабливості території (на матеріалах м. Вінниці) Інфраструктура ринку Випуск 40. 2020 С. 115-120.

Sardak S., Dzhyndzhoian V., Samoilenko A. (2016), "Global innovations in tourism", Innovative Marketing, 12(3). doi:10.21511/im.12(3).2016.04.

Давидова О. Особливості застосування інновацій у розвитку туристичної галузі України Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. № 7 (172). C. 65—69.

Крупський О.П. Концептуальні засади управління інноваційною діяльністю туристичних підприємств Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: Менеджмент інновацій. 2015. Вип. 4.Т. 22. С. 64— 71.

Голод А. П., Федоришина Л. М. Соціальні проблеми організації міжнародного в’їзного туризму в Україні. Сталий розвиток економіки. 2019. № 1(42). С. 115-121.

Державна служба статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/ 9. Розпорядження КМУ від 16 березня 2017 р. № 168-р «Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/168-2017-%D1%80 (дата звернення: 30.05.2020).

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-03

Номер

Розділ

Статті