Дослідження конкурентоспроможності підприємств галузі в умовах структурно-інноваційної трансформації економіки

Автор(и)

  • A. Ryabik ДНУ імені Олеся Гончара

Ключові слова:

ринкові структури, Антимонопольний комітет, структурні трансформації, інноваційна активність, інноваційна продукція інвестиційного призначення, чутливість попиту

Анотація

У статті досліджено передумови розвитку конкуренції в економіці України. Розглянуто чинники, які надали як позитивного, так і негативного впливу на конкурентну ситуацію в національній економіці в останні роки. Особлива увага в статті приділена дослідженню конкурентоспроможності підприємств машинобудівної галузі.

Біографія автора

A. Ryabik, ДНУ імені Олеся Гончара

кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки та
управління підприємством

Посилання

Ульянов К. Є. Формування конкурентного підприємницького середовища в Україні. / К. Є. Ульянов. // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. – 2011. – № 2 (11). – с.18-21

Шнипко О. С. Національна конкурентоспроможність : сутність, проблеми, механізми реалізації / О. С. Шнипко. К. : Наукова думка, 2003. – 334 с.

Бутыркин А. Я. Теория и практика антимонопольного регулирования в ведущих странах Запада и России : Монография. / А. Я. Бутыркин. – М.: ООО «Новый век», 2004. – 88 с.

Інноваційна стратегія українських реформ / А.С. Гальчинський, В. М. Геєць, А. К. Кінах, В. П. Семиноженко. – К.: Знання України, 2002. – 326 с.

Іванов Ю. Б. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства : Монографія / За заг. ред. проф. Ю. Б. Іванова, проф. О. М. Тищенка. – Харків: ВД „ІНЖЕК”, 2006. – 384 с.

Звіти Антимонопольного комітету України за 2005-2011 рр. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://www.amc.gov.ua/amc/control/uk

Статистична інформація. Державна служба статистики України. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://www.ukrstat.gov.ua/

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті