Концептуальні основи управління інвестиційною діяльністю електроенергетичного підприємства

Автор(и)

  • М.В. Савченко Донецький національний університет імені Василя Стуса
  • Р.О. Слободян Державна інспекція енергетичного нагляду України

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.3.21

Ключові слова:

електроенергетика; інвестиції; інвестиційна діяльність; інвестиційна діагностика; принципи забезпечення; інноваційний процес; управління інвестиційною діяльністю; підприємство

Анотація

У статті визначено особливості підприємств електроенергетики як учасників інвестиційного процесу, що враховані при розробці концептуальних положень управління процесом інвестування підприємства електроенергетики. Досліджено зміст дефініції «управління інвестиційною діяльністю підприємства». Визначено етапи управління інвестиційною діяльності підприємства, серед яких: аналіз інвестиційного клімату країни; інвестиційна діагностика; визначення обсягу інвестиційних ресурсів; розробку, вибір і реалізацію заходів з досягнення певного стану інвестиційної привабливості; інтенсифікація припливу інвестицій в об'єкти інвестування; зміна стану підприємства за рахунок ефекту від інвестування.
Обґрунтовано, що ефективні інвестиційні рішення на мікрорівні можуть привести до підвищення, вартості підприємства. З врахуванням особливостей інвестиційної діяльності на рівні підприємств електроенергетики визначено принципи управління.
Запропонована модель підвищення ефективності інвестиційної діяльності підприємства за критерієм максимізацій його вартості.

Біографії авторів

М.В. Савченко , Донецький національний університет імені Василя Стуса

д.е.н., доцент, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин

Р.О. Слободян , Державна інспекція енергетичного нагляду України

Голова Державної інспекції

Посилання

Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.

Боярков Д.А. Управление производственными активами электросетевых компаний на основе риск-ориентированного подхода. Современный специалистпрофессионал: теория и практика. Материалы XI Международной научной конференции студентов и магистрантов в рамках X Международного научного студенческого конгресса «Образ будущего глазами студентов» / под общей редакцией В.А. Ивановой, Т.Е. Фасенко. Барнаул: Графикс, 2019. С. 13-16.

Старкова Н.О., Зубко Д.В. Основные проблемы развития и инвестирования российской электроэнергетики. Бюллетень науки и практики. 2016. №. 11. С. 170-176.

Палійчук У.Ю. Передумови та засади лібералізації ринку електроенергії в контексті євроінтеграційних намірів України. Науковий вісник ІФНТУНГ. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. 2016. № 1(13). С. 97-107.

Баскова А.Р. Инвестиции в основной капитал єлектроєнергетики как фактор роста и инноваций. Вестник АГТУ. Серия: Экономика. 2012. № 1. С. 91-96.

Зеленюк Т.А. Систематизація світового досвіду лібералізації ринку електроенергії. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 6(1). С. 195-198. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_6%281%29__49.

Майорова Т. В. Інвестиційна діяльність: підручник. К.: Центр учбової літератури, 2009. 472 с.

Словник української мови: в 11 томах. Том 10, 1979.

Управління. Вікіпедія. URL:http://uk.wikipedia.org/wiki/Управління.

Халиков М. И. Система государственного и муниципального управления: учеб. пособ. М.: Флинта, 2008. 448 с.

Бородкин К.В., Преображенский Б.Г. Анализ инструментария финансовой диагностики. Финансы. 2004. № 3.

Лехнер А.А. Особенности реализации инвестиционной деятельности электросетевых компаний. Современный специалист-профессионал: теория и практика Материалы XI Международной научной конференции студентов и магистрантов в рамках X Международного научного студенческого конгресса «Образ будущего глазами студентов» / под общей редакцией В.А. Ивановой, Т.Е. Фасенко. Барнаул: Графикс, 2019. С. 130-133.

Валинурова Л. С. Управление инвестиционной деятельностью: учебник. М.: КНОРУС. 2005. 384 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-28

Номер

Розділ

Статті