Роль системи управління якістю в забезпеченні конкурентоспроможності продукції промислового підприємства

Автор(и)

  • І.В. Власенко Хмельницький національний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.3.19

Ключові слова:

якість; управління якістю; конкурентоспроможність продукції; система управління якістю; цінність; сертифікація

Анотація

У статті розглянуто поняття якості продукції як головного чинника підвищення конкурентоспроможності підприємства. Надано порівняльну характеристику основних систем менеджменту якості, а також зазначено необхідність сертифікації системи менеджменту якості підприємства відповідно до міжнародних стандартів. Визначено основні концептуальні підходи до управління якістю продукції. Розглянуто взаємодію системи менеджменту якості продукції з підсистемами управління підприємством.

Біографія автора

І.В. Власенко , Хмельницький національний університет

аспірант кафедра міжнародних економічних відносин

Посилання

Аристотель. Сочинения: В 4т., Т.2. Ред.и авт. Предислов. З.Н. Микеладзе. М.: Мысль, 1978. - 687с.

Байцар Р. І., Гунькало А. В. Стандарти ІSО серії 9000: еволюція підходів до управління якістю. Збірник матеріалів VІ Всеукраїнського науково-практичного семінару «Якість: проблеми та рішення». Харків: Стандартизація, сертифікація, якість.- 2006.- С. 35 – 36.

Векслер Е.М., Рифа В.М., Василевич Л.Ф. Під загальною редакцією Е.М. Векслера. Менеджмент якості. - Київ: «ВД «Професіонал», 2008. – 320 с.

Віткін Л. Місце України у світовій і європейській якості. Стандартизація, сертифікація, якість. 2002. № 3. С. 43-49.

Гегель. Сочинения. Т.1. Энциклопедия философских наук. Под ред. А. Деробин, Д.Рязанова.-М.-Л.: Гос.изд., 1929-368с.

Мухаровський М. Досвід сертифікації персоналу в національній системі сертифікації УкрСЕПРО. Стандартизація, сертифікація, якість. 2005. №3. С.22-25.

Наставники по качеству. Арманд Фейгенбаум. Стандарты и качество. 1999. №10. С.28-29.

Наставники по качеству. Генити Тагути. Стандарты и качество. 2000. №2. С.80 - 82.

Наставники по качеству. Джозеф Джуран. Стандарты и качество.1999. №7. С.86 – 87.

Наставники по качеству. Кіору Ісікава. Стандарты и качество.1999. №11. С.90 -92

Наставники по качеству. Филипп Кросби. Стандарты и качество.1999. №9. С.74- 75.

Система якості як частина системи управління. URL: http://www.management.com.ua.

Толпежников Р.О. Управление качеством продукции в системе маркетинга на промышленных предприятиях. Вісник Донецького університету. Серія В. Економіка і право. Донецьк, 2002. № 2-2. С.196-200.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-28

Номер

Розділ

Статті