Актуальність формування концепції дистанційного HRM в цифровій економіці

Автор(и)

  • Г.В. Середа Донецький національний університет імені Василя Стуса

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.3.16

Ключові слова:

HRM; дистанційний HRM; HR-менеджмент; управління людськими ресурсами; дистанційний менеджмент; дистанційні працівники; аутсорсинг; фріланс; цифрова економіка

Анотація

В статті узагальнено соціально-економічні та поведінкові підстави формування концепції дистанційного HR-менеджменту: економічні вигоди та технічні можливості дистанційної роботи, вподобання працівників щодо залишення дистанційного формату роботи в постпандемічному світі, вихід на ринок праці покоління Z та Інтернетпокоління, які розглядають можливість переважно альтернативної зайнятості (гігзайнятість та фрілансинг). Запропоновано концептуальну формулу успішності дистанційного менеджменту, за змінними якої визначено основні проблеми та виклики дистанційного HR-менеджменту. Визначено основні функціональні завдання дистанційного HRМ в цифровій економіці.

Біографія автора

Г.В. Середа , Донецький національний університет імені Василя Стуса

к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту та поведінкової економіки

Посилання

Edelman 2020 Trust Barometer. URL: https://www.edelman.com/trustbarometer. Дата звернення: 02.07.2021

World Employment and Social Outlook. Trends 2021. International Labour Office. Geneva: ILO, 2021. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/- --publ/documents/publication/wcms_795453.pdf Дата звернення: 02.07.2021

Український ринок фрілансу завойовує світ. URL: https://business.ua/uk/ukrainskyirynok-frilansu-zavoiovuie-svit. Дата звернення: 06.07.2021

Working from home. https://www.ilo.org/global/topics/non-standardemployment/WCMS_743755/lang--en/index.htm. Дата звернення: 06.07.2021.

World Employment and Social Outlook: The role of digital labour platforms in transforming the world of work. Executive summary. 2020. URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/publication/wc ms_771672.pdf. Дата звернення: 06.07.2021

Global Work-from-Home Experience Survey, 2020. URL: https://globalworkplaceanalytics.com/telecommuting-statistics. Дата звернення: 06.07.2021

Anatoliy Kolot and Oksana Herasymenko (2020). Digital transformation and new business models as determinants of formation of the economy of nontypical employment. Social and labour relations: theory and practice, 10(1), 33-54. DOI:10.21511/slrtp.10(1).2020.06 Дата звернення: 08.07.2021

Jeroen Meijerink & Anne Keegan Conceptualizing human resource management in the gig economy: Toward a platform ecosystem perspective. Journal of Managerial Psychology. February, 2019. DOI: 10.1108/JMP-07-2018-0277. Дата звернення: 08.07.2021

Тертичний О.О., Хлопоніна-Гнатенко О.І. Особливості управління персоналом: фрілансери та віддалені робітники. Інфраструктура ринку. Випуск №43. 2020. URL: http://market-infr.od.ua/journals/2020/43_2020_ukr/55.pdf Дата звернення: 08.07.2021

Управление персоналом в России: от эго- к экосистеме : монография / под ред. И.Б. Дураковой. Москва: ИНФРА-М, 2021. 281 с. DOI 10.12737/1567065. URL: https://znanium.com/catalog/product/1567065. Дата звернення: 24.07.2021.

Рееслер К., Томпсон Дж. Офис в стиле фанк. Манифест удаленной работы. Пер. с англ. У. Сапциной. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 272с.

Нанаджи Н. Дистанційна робота назавжди - у Facebook кажуть "так". Хто проти. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-56799708. Дата звернення: 09.07.2021

Філіпчук Л., Ломоносова Н. Коронавірус і дистанційна робота: що зробила держава. URL: https://www.cedos.org.ua/uk/articles/koronavirus-i-dystantsiina-robota-shchozrobyla-derzhava . Дата звернення 02.07.2021.

Як коронавірус змінить нашу роботу - можливо, назавжди. URL: https://www.bbc.com/ukrainian/features-54842038 Дата звернення: 02.07.2021.

Andrea Alexander, Aaron De Smet, Meredith Langstaff, and Dan Ravid. What employees are saying about the future of remote work. April 1, 2021. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/what-employees-aresaying-about-the-future-of-remote-work. Дата звернення: 15.06.2021.

Не хочуть в офіси, стали більш продуктивними, але подекуди перепрацьовують. Результати опитування щодо карантину. URL: https://dou.ua/lenta/articles/ukrainian-itduring-quarantine-results-2021/ Дата звернення: 24.07.2021

Бойченко О. Непередбачувані. Вплив поколінь Y та Z на ринок праці. 4 грудня 2019. URL: https://biz.nv.ua/ukr/experts/lideri-zmin-vpliv-pokolin-y-ta-z-na-rinok-praci50057344.html Дата звернення: 25.07.2021

Fisher, K. & Fisher, M. D. (2001) The Distance Manager: A Hands-on Guide to Managing Off-site Employees and Virtual Teams. McGraw-Hill Professional».

Bashir Aboaba Mojeed-Sanni & Hakeem Adeniyi Ajonbadi (2019) Dynamics of HR Practices in Disruptive and Innovative Business Models in an Emerging Economy. Academic Journal of Interdisciplinary Studies. Vol. 8 №3, November, 2019. Doi: 10.36941/ajis-2019- 0005. Дата звернення: 25.07.2021

Беловольченко А. «Складно оперативно відмазатись від мітингу, особливо коли ти тімлід». Розробники про те, як це — поєднувати дві роботи одночасно. URL: https://dou.ua/lenta/articles/developers-who-combine-two-works/ Дата звернення: 21.08.2021

Шароватов Ю. Дистанционный менеджмент. Как управлять сотрудниками на удалёнке. М.: Альпина Паблишер, 2020. 117с.

Клодт Х. Нова економіка: форми вияву, причини і наслідки: Пер. з нім. В.В. Рокоча; Інститут світової економіки при Кільському ун-ті. К.: Таксон, 2006. 305 с

Greg, L. 6 Recruiting Trends That Will Shape 2021. October 21, 2020 URL: https://www.linkedin.com/business/talent/blog/talent-strategy/future-of-recruiting Дата звернення: 22.08.2021

Прищуліна О. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. Київ: Центр Разумкова, 2020. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf Дата звернення: 26.08.2021

Online and social media recruiting - Statistics & facts. URL: https://www.statista.com/topics/2727/online-recruiting/ Дата звернення: 26.08.2021

Скільки ІТ-спеціалістів в Україні: +29 тисяч за рік згідно з Мін’юстом. 12.04.2021. URL: https://dou.ua/lenta/articles/how-many-devs-in-ukraine-2020/?from=similar_posts. Дата звернення: 28.08.2021

Середньооблікова кількість штатних працівників за видами економічної діяльності за видами економічної діяльності у 2021 році. URL:http://www.ukrstat.gov.ua Дата звернення: 28.08.2021.

«Демонтаж ФОП-моделі — це шок для ІТ-ринку України». Що думають ITкомпанії про законопроєкт щодо посилення захисту працівників. URL: https://dou.ua/lenta/articles/opinions-on-draft-law-on-strengthening-employeesprotection/?from=similar_posts Дата звернення: 29.08.2021

Rocіo Lorenzo, Nicole Voigt, Miki Tsusaka, Matt Krentz, Katie Abouzahr. How Diverse Leadership Teams Boost Innovation https://www.bcg.com/engb/publications/2018/how-diverse-leadership-teams-boost-innovation Дата звернення: 29.08.2021

Hunt, V., Yee, L., Prince, S. Delivering through diversity. URL: https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/delivering-throughdiversity Дата звернення: 29.08.2021

Paul Phillips. The Evolving Role Of HR In A Gig Economy. Forbes. October, 16, 2019. URL: https://www.forbes.com/sites/forbeshumanresourcescouncil/2019/10/16/the-evolvingrole-of-hr-in-a-gig-economy/?sh=123893c961a3 Дата звернення: 29.08.2021

Камитдинов Н. «Хамство со стороны компании»: почему массовое увольнение из пермской Xsolla было ошибкой. Forbes. 04.08.2021. URL: https://www.forbes.ru/karera-isvoy-biznes/436637-hamstvo-so-storony-kompanii-pochemu-massovoe-uvolnenie-izpermskoy Дата звернення: 30.08.2021

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-28

Номер

Розділ

Статті