Соціально-економічна ефективність зайнятості молоді: регіональний аспект

Автор(и)

  • Т.П. Збрицька Одеський національний економічний університет
  • В.С. Мінін Одеський національний економічний університет

DOI:

https://doi.org/10.31558/2307-2318.2021.3.15

Ключові слова:

зайнятість населення; молодіжний ринок праці; соціально-економічна ефективність зайнятості; регіональний аспект зайнятості

Анотація

В статті зроблено теоретичний огляд системи відносин зайнятості населення та молодіжної зайнятості відповідно до сучасного етапу розвитку економіки країни та регіонів зокрема. Розглянуто компоненти системи відносин зайнятості та групи передумов, що визначають соціально-економічне середовище для нормального функціонування регіонального ринку праці. Зайнятість населення обумовлює соціально-економічний розвиток регіону, а одним із найважливіших його факторів є формування інноваційної структури зайнятості, особливо в молодіжному сегменті ринку праці. Розглянуто вплив на зайнятість і потребу в робочій силі зарубіжних науковців. В статті наведено Модель реалізації молодіжної політики в умовах децентралізації та питання молодіжної політики в пріоритетах Державної стратегії регіонального розвитку до 2020- 2027 рр. Існує потреба у комплексному аналізі та прогнозуванні визначених закономірностей на майбутнє за допомогою новітніх теоретико-методичних підходів, що можуть бути використані органами державного управління для розроблення дієвих управлінських рішень у сфері розвитку соціально-трудових відносин на національному/регіональному молодіжному ринку праці.

Біографії авторів

Т.П. Збрицька , Одеський національний економічний університет

кандидат економічних наук, доцент кафедри управління персоналом і економіки праці

В.С. Мінін , Одеський національний економічний університет

аспірант кафедри управління персоналом і економіки праці

Посилання

Близнюк В., Яценко Л. Соціальна справедливість у трудовій сфері України: сучасні реалії, проблеми та протиріччя. Стратегічні пріоритети. 2017.№ 4. С. 104-117.

Візняк Ю.Я. Регулювання зайнятості населення у прикордонному адміністративному районі: дис. канд. екон. наук.: 08.00.07 / ПВНЗ Львів. ун-т бізнесу та права, Львів. 2012. 235 с.

Близнюк В.В. Український ринок праці: історичні виклики та нові завдання. Український соціум. 2016. № 3. С. 58-71.

Швец А. В. Зависимость сферы занятости населения от стратегической модели развития экономики. Стратегия и тактика развития производственно-хозяйственных систем: Сборник материалов ХI Международной научно-практической конференции. (м. Гомель, Беларусь, 21-22 ноября 2019 р.) Гомель: ГГТУ им. П.О. Сухого. с. 84 – 88.

Лагодієнко В.В., Швець О.В. Теоретико-методологічні аспекти розвитку регіонального ринку праці. Slovak international scientific journal. № 44.2020. С. 11-14.

Швець О.В. Економічна активність населення в умовах трансформації регіонального ринку праці:проблеми та стратегічні пріоритети: дис. док.екон.наук: 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка/ПВНЗ Міжнародний ун-т бізнесу і права. Одеська національна академія харчових технологій. Одеса, 2021.

Казюка Н. П. Структурні зміни у зайнятості населення Карпатського регіону та їх регулювання. дис. канд. екон. наук: 08.00.07 / Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. Івано-Франківськ. 2016. 276 с.

Децентралізація дає можливості/Молодіжна політика в умовах децентралізації. «Модель реалізації молодіжної політики в умовах децентралізації» URL: https://decentralization.gov.ua/youth/molod-v-oth.

Софій О. Аналітична записка «Аналіз регіональної молодіжної політики». Громадська організація Європейський діалог, 2020. 63 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-10-28

Номер

Розділ

Статті